Pomoć civilnim organima vlasti

Nastavak saradnje 5.pbr OS BiH sa Civilnom zaštitom kantona i općina

6.3.2014

U svrhu nastavka saradnje sa kantonalnim upravama civilne zaštite, započete na jednodnevnom radnom sastanaku održanom dana 29. januara 2014. godine na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice, komandanti podređenih jedinica 5.pbr OS BiH inicirali su i održali radne sastanke sa predstavnicima CZ kantona i općina u kojima su njihove jedinice razmještene.

Inicijalni radni sastanak predstavnika KU CZ Srednjobosanskog kantona i tima starješina 2. pješadijskog bataljona, predvođenih komandantom bataljona, pukovnikom Josipom Sliškovićem, održan je dana 04. marta 2014. godine u prostorijama Kantonalne uprave Civilne zaštite Srednjobosanskog kantona. Ispred KU CZ u ime direktora, gospodina Nikice Stipinovića, sastanku su prisustvovale gospođa Enisa Bosto i gospođa Vesna Rubin. Radnom sastanku sa načelnikom CZ općine Žepče, dr.sc. Zoranom Martinovićem, održanom dana 05.03.2014. godine u prostorijama Općine Žepče, prisustvovao je komandant artiljerijskog bataljona, pukovnik Vlatko Marinčić sa timom starješina.

Predstavnici CZ u svojim izlaganjima upoznali su pripadnike OS BiH sa organizacijom i sistemom zaštite i spašavanja na nivou kantona i općina. S druge strane, pukovnici Slišković i Marinčić upoznali su predstavnike CZ sa zakonskim okvirima djelovanja pripadnika OS BiH u pružanju pomoći civilnim organima u slučaju prirodnih i drugih nesreća, kao i sa procedurama angažiranja pripadnika OS BiH u eventualnim kriznim situacijama. Također, dogovoreno je da se ova saradnja nastavi, te da se u narednom periodu podigne na još veći nivo, kroz planiranje, organiziranje i realiziranje zajedničke obuke.

Na kraju sastanka, pukovnici Slišković i Marinčić naglasili su spremnost i obučenost pripadnika  5.pbr OS BiH da u svakom trenutku, poštujući važeće procedure, pruže neophodnu pomoć civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda.

Info-5.pbr