Pomoć civilnim organima vlasti

Zamjenik komandanta NATO štaba u posjeti kasarni Miralem Jugo

3.4.2014

Komandu i jedinice artiljerijskog bataljona 4. pješadijske brigade razmještene u kasarni „Miralem Jugo“ u Livču, dana 02.04.2014. godine, posjetio je zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu brigadir Ole-Asbjorn Fauske, te načelnik kancelarije za vojnu policiju Zajedničkog štaba OS BiH major Esnaf Nuhanović.

Zamjenik komadanta NATO štaba brigadir  Ole-Asbjorn Fauske se ranije  takođe sastao i sa Načelnikom Policijske Uprave Mostar, g-dinom Draženkom Miletićem te komadantom artiljerijskog bataljona,pukovnikom Enesom Kubatom.

Cilj ove posjete je razmjena iskustava, razvoj saradnje između vojnih i policijskih struktura te prezentacija  projekta „Sigurna zajednica“.

Prezentacija projekta „Sigurna zajednica“ je realizovana u kasarni Miralem Jugo“ uz prisustvo pripadnika artiljerijskog bataljona.

Brigadir Ole-Asbjorn Fauske je objasnio razlog nastajanja pomenutog projekta te kroz poređenja iz OS Norveške i OS BiH došao do zaključka da problem saradnje policijskih snaga sa vojnim snagama i njihova upotreba u vanrednim slučajevima ista u obje države.

Prisutnim se obratio i major Esnaf Nuhović načelnik Kancelarije vojne policije u ZŠ OS BiH i informisao pripadnike artiljerijskog bataljona 4.pbr o strukturi vojne policije, njenim ovlaštenjima i zadacima na terenu kao i nadanju da kroz projekat „Sigurna zajednica“saradnja sa civilnim strukturama može i mora biti efikasnija.

info-4.pbr