Pomoć civilnim organima vlasti

Pripadnici Artiljerijskog bataljona 6.pbr OS BiH angažovani na uređenju gradske tvrđave (Gradina) u Doboju

26.6.2015

Pripadnici Artiljerijskog bataljona su 22. i 23.06.2015. godine, u okviru civilno-vojne saradnje sa lokalnom zajednicom grada Doboja, učestvovali na uređenju i čišćenju gradske tvrđave (Gradina) grada Doboja.

Tom prilikom na navedenu aktivnost se odazvalo 35 pripadnika Art.bataljona.

Pripadnici Art.bataljona su sopstvenim kapacitetima i resursima (MTS) i u saradnji sa “Turističkom organizacijom” grada Doboja  dali svoj maksimalan doprinos, na uređenju gradske tvrđave, kao simbola grada Doboja.

Angažman i upornost pripadnika Art.bataljona 6.pbr OS BiH na izvršenju ove humane misije je posebno zapažen i istaknut od strane lokalne zajednice, a posebno od strane direktorice ,,Turističke organizacije“ grada Doboja, gospođice Mitre Đuričić, što je još jednom pokazalo izuzetno visok nivo civilno-vojne saradnje i profesionalizam pripadnika 6.pbr.

info-6.pbr