Pomoć civilnim organima vlasti

Civilno-vojna saradnja sa službom CZ Grada Zenica

19.10.2015

Komandant 1.pb major Nedžad Terzić i oficir za CVS kapetan Fahrudin Habibović 15.10.2015. godine, posjetili su službu CZ Grada Zenica i sa užim članovima Uprave realizirali radni sastanak.

Tematski sastanak je obuhvatio diskusiju na poboljšanju institucionalne koordinacije i saradnje u kriznim situacijama, a poučeni iskustvom u „poplavama 2014.godine“. Takođe, pomoćnik Gradonačelnika za CZ, gospodin Midhat Serdarević, prezentovao je ideju i mogućnost na zajedničkoj vježbi sa ciljem integrisanja snaga i sredstava na pružanju pomoći civilnom stanovništvu u različitim situacijama.

info-5.pbr