Vježbe u zemlji i inostranstvu

Pripadnici 1.pješadijskog bataljona realizovali metodsko-pokaznu vježbu “Gašenje požara u urbanoj sredini” u saradnji sa jedinicom Vatrogasne brigade u Banja Luci

30.6.2010

Ovaj period godišnjeg doba koji uveliko pogoduje izbijanju požara, bila je idelana prilika da se stvore realistični uslovi za obuku jedinica brigade u gašenju požara sa akcentom na urbano područje. Naime, u organizaciji 1.pješadijskog bataljona 6.pješadijske brigade 30.juna 2010.godine realizovana je metodsko-pokazna vježba pod nazivom “Gašenje požara u urbanoj sredini“.

Ovaj period godišnjeg doba koji uveliko pogoduje izbijanju požara, bila je idelana prilika da se stvore realistični uslovi za obuku jedinica brigade u gašenju požara sa akcentom na urbano područje. Naime, u organizaciji 1.pješadijskog bataljona 6.pješadijske brigade 30.juna 2010.godine realizovana je metodsko-pokazna vježba pod nazivom “Gašenje požara u urbanoj sredini“. Obzirom na kompleksnost gašenja požara u urbanoj sredini koje iziskuje sinhornizaciju, kako jedinica koje učestvuju u gašenju, tako i ostalih koji su na direktan ili indirektan način povezani sa takvim događajem, ova vježba je imala za cilj provjeru sistema izvještavanja i provođenja procedura angažovanja protivpožarne jedinice tokom registrovane pojave požara.

Metodsko-pokazna vježba koja je organizovana na lokaciji “Poljane” u neposrednoj blizini kasarne “Kozara” odvijala se kroz nekoliko radnih tačaka i to:

  • taktičko tehničkim zborom ili pregledom raspoloživih sredstava na upotrebi prilikom gašenja požara vatrogasne jedinice iz sastava vatrogasne brigade Banja Luka,
  • postupak stražara po uočenom požaru,
  • postupak organa unutrašnje službe kroz angažovanje protivpožarne jedinice na lokaciji kasarna „Kozara”, te zahtjev za angažovanje vatrogasne jedinice Grada Banja Luka,
  • postupak stavljanja pod kontrolu požara i njegovo gašenje.

Prezentaciju i samo rukovođenje aktivnostima vježbe koordinirao je kapetan Malić Dragan uz prisustvo ključnih starješina komande brigade i bataljona. Takođe, na vježbi je bio prisutan i Tim starješina Operativne komande OS BiH koji je predvodio pukovnik Dusper Marcel.

Vježbu je komandant brigade, brigadni general Stamenko Novaković, ocjenio uspješno izvedenom, te naglasio stalnu potrebu ovakvog oblika uvježbavanja pripadnika brigade i održavanja kontinuiteta saradnje sa specijalizovanim vatrogasnim jedinicima u zonama razmještaja jedinica brigade.

Po završetku vježbe general Novaković uručio je zahvalnicu predstavniku Vatrogasne brigade Grada Banja Luka za nesebičnu podršku u realizaciji aktivnosti 6.pbr tokom izvođenja vježbe gašenja požara.

info – 6.pbr