Vježbe u zemlji i inostranstvu

Uspješno realizovana terenska vojna vježba - Rotacija 3/6.pbr na Manjači

21.9.2010

Dana 20. septembra realizovane su završne aktivnost rotacijske vježbe koju je izveo 3.pješadijski bataljon 6.pješadijske brigade OS BiH. Završnoj vježbi prisustvovali su brojni uzvanici od kojih posebno ističemo: zamjenik ministra odbrane BiH Živko Marjanac, načelnik ZŠ OS BiH general pukovnik Miladin Milojčić...

Dana 20. septembra realizovane su završne aktivnost rotacijske vježbe koju je izveo 3.pješadijski bataljon 6.pješadijske brigade OS BiH. Završnoj vježbi prisustvovali su brojni uzvanici od kojih posebno ističemo: zamjenik ministra odbrane BiH Živko Marjanac, načelnik ZŠ OS BiH general pukovnik Miladin Milojčić, komandant OK OS BiH general major Anto Jeleč, komandant Komande za podršku general major Mirsad Gutić, komandanti brigada OS BiH, vojni atašei akreditovani u BiH, predstavnici NATO-a i EUFOR-a u BiH, predstavnici medija.

Naime, u periodu od 13.09. do 20.09.2010.godine na poligonu "Manjača" jedinice i štab 3. pješadijskog bataljona 6.pbr OS BiH sa pridodatim jedinicama izvele su uspješno rotacijsku vježbu bataljona. Kao i prethodne jedinice 6.pbr koje su realizovale rotacijsku vježbu i 3/6.pbr je u proteklih nekoliko mjeseci vršio aktivne pripreme koje su obuhvatale koordinacijske sastanke sa predstavnicima CBO Manjača, kvalifikacijska bojeva gađanja sa posadama i timovima, CPX i STX vježbe, te JANUS vježbu bataljona kako bi pristupili rotaciji.

Komanda za obuku i doktrinu (KOiD) je sačinila scenarij koji je obuhvatao niz taktičkih radnji Komande bataljona i jedinica kao što su posjedanje područja okupljanja, prijem operativnog naređenja pretpostavljene komande, te realizacija procesa donošenja vojnih odluka, pokret do kontakta (PDK), planirana odbrana, kontranapad, te izvršenje taktičkog marša i zaposjedanja borbene pozicije bataljona za izvođenje bojevog gađanja.

Završnog dana rotacije kao kruna uspješno izvedene vježbe i provjere profesionalne spremnosti jedinice prisutni su mogli vidjeti realizaciju bojevog gađanja ab/6.pb iz haubica 122 mm, SVLR APRA 122 mm i minobacača 120 mm. Iz protivoklopnih sredstava RBR OSA 90mm, ZOLJA 64 mm, FAGOT PTK111 minobacača 60 mm i pješadijskog naoružanja dejstvovao je 3/6.pb, a helikopterski desant sa Mi-8 i medicinsku evakuaciju povređenih realizovali su pripadnici br Zs i PZO.

Po završetku aktivnosti u Centru za borbenu obuku Manjača je održana analiza rotacije, izlazni brifing, na kojem je komandantu 3/6.pbr majoru Mati Zrimiću uručen certifikat (o procjeni obučenosti jedinice), čime je uspješno završena rotacija 3/6.pbr OS BiH. Komandat 6.pbr brigadni general Stamenko Novaković čestitao je Komandi i učesnicima rotacije na uloženom naporu i uspješno izvršenom postavljenom zadatku u kojem niti jedan vojnik nije povrijeđen, niti je nanešena bilo kakva šteta.

U toku izvršenja rotacije 3.pb pridodate su jedinice iz drugih sastava OS BiH: inžinjerijska jedinica iz sastava brTP, 5.blp KL, artiljerijska baterija ab/6.pbr, ič/6.pbr , vvp/6.pbr kao i pripadnici brViPVO koji su bili angažovani sa sredstvima na vježbama u toku priprema za rotaciju, kao i na izvršenju same rotacije.

Info – 6.pbr