Vježbe u zemlji i inostranstvu

MAPEX u Komandi KOiD-e

5.11.2010

U skladu sa Godišnjim planom obuke Komande obuke i doktrine za 2010. godinu, na lokaciji KOiD-e OS BiH u Travniku, izvedena je MAPEX vježba za nivo brigade.

U skladu sa Godišnjim planom obuke Komande obuke i doktrine za 2010. godinu, na lokaciji KOiD-e OS BiH u Travniku, izvedena je MAPEX vježba za nivo brigade.
U vježbi su učestvovale 52 starješine iz sastava jedinice, a koordinaciju insu vršili struktori sa komandno-štabnog kursa.

Težište vježbe je bilo na aktivnostima procesa donošenja vojnih odluka, te vježba na karti po procedurama standarda tzv. “pokreta do kontakta” jedinice ranga brigade.
Pripreme za vježbu su počele 18. oktobra ove godine, a vježba je završena 5. novembra. analizom izvedenih aktivnosti i prijedlozima za unapređenje rada.

Info – Komanda podrške