Vježbe u zemlji i inostranstvu

Situacijska vježba pripadnika 1.pješadijskog bataljona 6.pješadijske brigade

2.2.2011

Na lokalnom području za obuku (LPO) Manjača u periodu od 31.01. do 04.02.2011.godine pripadnici 1.pješadijskog bataljona realizuju situacijsku vježbu (STX).

Na lokalnom području za obuku (LPO) Manjača u periodu od 31.01. do 04.02.2011.godine pripadnici 1.pješadijskog bataljona realizuju situacijsku vježbu (STX). Vježba je planirana godišnjim Planom obuke 6.pješadijske brigade, gdje su realizovane teme:
• pretres terena,
• posjedanje i obezbjeđenje baze,
• odbrana baze,
• patroliranje,
• pokret do kontakta,
• odbrana na brzu ruku,
• protivnapad,
• postupak sa neprijateljskim vonicima.

U realizaciji situacijske vježbe pored pripadnika 1.pješadijske čete, 1.pješadijskog bataljona učešće su uzeli i pripadnici izviđačke čete 6.pješadijske brigade koji su bili u ulozi suprostavljenih snaga (OPFOR).

Komandant 6.pješadijske brigade brigadni general Stamenko Novaković je sa timom starješina birgade obišao pripadnike 1.pješadijskog bataljona u cilju sagledavanja provođenja planske aktivnosti vježbe jedinice i tom prilikom izrazio zadovoljstvo o toku izvođenja i realizaciji navedene vježbe.

Info – 6.pbr