Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizovana zajednička vježba PSOTC-a 4.pješadijske brigade “USIJANJE 2011”

10.2.2011

Na lokaciji kasarne “Kosova” Ustikolina u periodu od 07.02. do 11.02.2011.godine realizovana je zajednička vježba komandi 2. i 3.pješadijskog bataljona 4.pješadijske brigade. Vježba je realizovana pod rukovodstvom tima Komande 4.pješadijske brigade uz pomoć PSOTC Butmir.

Na lokaciji kasarne “Kosova” Ustikolina u periodu od 07.02. do 11.02.2011.godine realizovana je zajednička vježba komandi 2. i 3.pješadijskog bataljona 4.pješadijske brigade. Vježba je realizovana pod rukovodstvom tima Komande 4.pješadijske brigade uz pomoć PSOTC Butmir.

Cilj vježbe bio je uvježbavanje komandi bataljona u procesu donošenja vojnih odluka u kompleksnom COIN okruženju, odnosno izvođenje protiv-pobunjeničkih operacija. Ova vježba iskorištena je i za prenošenje stvarnih iskustava štabnih oficira iz PSOTC-a koji su učestvovali u operacijama podrške miru na prostoru Avganistana.
Načelnik štaba 4.pješadijske brigade, pukovnik Nihad Klinac, u svom obraćanju učesnicima vježbe zahvalio se pripadnicima PSOTC-a na uspješnoj dugogodišnjoj saradnji te istakao da ovakvi vidovi obuke podižu nivo znanja pripadnika 4.pješadijske brigade iz okvira sprovođenja operacija podrške miru.

Info – 4.pbr