Vježbe u zemlji i inostranstvu

STX vježba 1.pješadijskog bataljona

9.3.2011

Na osnovu planskih dokumenata 1.pješadijskog bataljona, u vremenu od 28.02.do 04. 03. 2011.godine, u okviru pripremnih aktivnosti za izvođenje rotacione vežbe koja će se realizovati u narednom periodu na poligonu Manjača, uspješno je realizovana STKS vježba nivoa čete, po misijama proisteklim sa MAPEX vježbe 1.pb.

Na osnovu planskih dokumenata 1.pješadijskog bataljona, u vremenu od 28.02.do 04. 03. 2011.godine, u okviru pripremnih aktivnosti za izvođenje rotacione vežbe koja će se realizovati u narednom periodu na poligonu Manjača, uspješno je realizovana STKS vježba nivoa čete, po misijama proisteklim sa MAPEX vježbe 1.pb.

Vježba je realizovana uz podršku kompletnog sastava bataljona, a u skladu sa Planom priprema i izvođenja STX vježbi. Marš m/v učesnika vježbe izvršen je 28.02.2011. godine do RLPO Glamoč Barbara, uspostavljanje života i rada na lokaciji, komandno izviđanje.

U sklopu STX vježbe izvedena je i vježba deklarisanog voda iz sastava 1.pješadisjkog bataljona 4.pješadijske brigade na temu: Prelazak opasnog područja, rad i postupci na kontrolnoj tački; ček point i pratnja konvoja u sklopu operacija podrške miru.

Uprkos lošim vremenskim uslovima boravka na terenu, a posebno pri izvođenju taktičkih radnji pojedinca i jedinice, svi učesnici su pokazali visok stepen profesionalizma, obučenosti i ozbiljnosti prilikom izvođenja postavljenih zadataka.

Info - 4.pbr