Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizacija STX vježbe voda minobacača 3/5. pbr.

11.3.2011

Na poligonu za taktičku obuku u kasarni "Vojvoda Stepa Stepanović" u Bijeljini, 08.03.2011. godine, realizovana je situacijska vježba voda minobacača, komandne čete 3/5.pbr.

Na poligonu za taktičku obuku u kasarni "Vojvoda Stepa Stepanović" u Bijeljini, 08.03.2011. godine, realizovana je situacijska vježba voda minobacača, komandne čete 3/5.pbr.

Izuzetno hladno vrijeme, kao ni snježni pokrivač, nisu bili prepreka pripadnicima 3.pješadisjkog bataljona da uspješno realizuju planiranu vježbu.

Posjedanje položaja, ukopavanje, maskiranje, izbor ciljeva, održavanje veze, kao i izvlačenje ranjenih bio je odličan test učesnicima ove vježbe za sticanje uvida u izdržljivosti pri otežanim vremenskim uslovima. Takođe, ovo je bila prilika da svi učesnici realizovane vježbe shvate značaj, snagu i ulogu svakog pojedinca u kolektivu.

Vježbu su pratili ocjenjivači iz Komande 3/5.pbr, isti su po završetku aktivnosti veoma pozitivno ocijenili trud i zalaganje jedinice na terenu.

Uspješno izvedene taktičke radnje i postupci u otežanim vremenskih uslovima, u kojima je ova vježba realizovana bez povreda, kao i prethodne realizovane vježbe pripadnika ostalih jedinica iz sastava 5. pbr, potvrda su dobre obučenosti cjelokupnog sastava 5. pješadijske brigade OS BiH.

Info - 5.pbr