Vježbe u zemlji i inostranstvu

STX vježba artiljerijskog bataljona 4. pješadijske brigade

11.3.2011

Na osnovu planskih dokumenata 4.pješadijske brigade i artiljerijskog bataljona, a u okviru pripremnih aktivnosti za izvođenje podrške rotacionoj vežbi 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade, koja će se realizovati u narednom periodu na poligonu Manjača, 10. 03. 2011. godine, uspješno je realizovana STX vježba

Na osnovu planskih dokumenata 4.pješadijske brigade i artiljerijskog bataljona, a u okviru pripremnih aktivnosti za izvođenje podrške rotacionoj vežbi 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade, koja će se realizovati u narednom periodu na poligonu Manjača, 10. 03. 2011. godine, uspješno je realizovana STX vježba "Izbor, izviđanje i zaposjedanje vatrenog položaja" na LPO kasarne "Miralem Jugo" jedinice mješovitog sastava od dvije haubice 122 mm D 30 J i dva SVLR APRA - 40122 mm.

Vježba je realizovana uz podršku kompletnog sastava bataljona. Vježbi su prisustvovali načelnik Štaba 4. pbr pukovnik Nihad Klinac sa dijelom oficira i podoficira iz Komande 4. pbr. Komandant artiljerijske bataljona major Enes Kubat je čestitao i pohvalio komandanta poručnika Velibora Čabrila i sve učesnike vježbe na uspješno završenoj petonedeljnoj obuci na putu podrške rotacionoj vežbi 1. pješadijskog bataljona.

Info - 4.pbr