Vježbe u zemlji i inostranstvu

MAPEX vježba 5.pbr OS BiH

1.4.2011

Od 28. marta do 01. aprila 2011. godine, tim Komande 5 pješadijske brigade je u saradnji sa PSOTC – Butmir, a u skladu s Godišnjim planom obuke za 2011, proveo MAPEX vježbu “USIJANJE ” sa komandama 2. i 3. Pješadijskog bataljona, 5 pješadijske brigade OS BiH na lokaciji VB „Aerodrom“ Dubrave.

Od 28. marta do 01. aprila 2011. godine, tim Komande 5 pješadijske brigade je u saradnji sa PSOTC – Butmir, a u skladu s Godišnjim planom obuke za 2011, proveo MAPEX vježbu “USIJANJE ” sa komandama 2. i 3. Pješadijskog bataljona, 5 pješadijske brigade OS BiH na lokaciji VB „Aerodrom“ Dubrave. Vježba je bazirana na iskustvima i naučenim lekcijama štabnih oficira iz sastava PSOTC-a i oficira 5. Pješadijske brigade, stečenim u operacijama podrške miru. Ova vježba je nastavak uspješne saradnje 5. Pješadijske brigade OS BiH sa PSOTC.

Po završetku vježbe učesnicima se obratio načelnik Štaba 5.pbr brigadir Nebojša Đ. Vojaković. On je pohvalio učesnike vježbe i njihov završni brifing, ocjenjujući vježbu uspješnom, istakavši sljedeće: „uvjerio sam se da je štabno osoblje bataljona 5.pbr obučeno i osposobljeno da  samostalno prođe sve korake u procesu donošenja vojnih odluka te da pravovremeno reaguje na situaciju na terenu.“

Info: 5.pbr