Vježbe u zemlji i inostranstvu

Delegacija OS BiH učestvovala na Glavnoj planskoj konferenciji „Združeni napor 2011“

2.4.2011

U periodu od od 28.03. do 01.04.2011. godine delegacija OS BiH učestvovala je na Glavnoj planskoj konferenciji za vježbu “Združeni napor 2011” u Lisabonu, a koju je organizovala Evropska komanda američkih snaga.

U periodu od od 28.03. do 01.04.2011. godine delegacija OS BiH učestvovala je na Glavnoj planskoj konferenciji za vježbu “Združeni napor 2011” u Lisabonu, a koju je organizovala Evropska komanda američkih snaga.

Na ovoj konferenciji planirano je učešće OS BiH na vježbi “Združeni napor 2011” iz oblasti informatike.

Tokom posljednjeg dana konferencije načelnik Uprave za komunikacije i informatičke sisteme ZŠ OS BiH brigadir Dragan Perić, (zajedno sa ostalim načelnicima J6 zemalja učesnica vježbe), razgovarao je sa generalom Brandidžom - načelnikom J-6 Evropske komande američkih snaga.

General Brandidž se tokom svog izlaganja zahvalio OS BiH za doprinos vježbi „Združeni napor“ koje su iste ostvarile u prethodnom periodu. Posebno je istakao odličnu organizaciju i stvaranje uslova za održavanje vježbe „Združeni napor 2009“ u Banja Luci.

ZŠ OS BiH