Vježbe u zemlji i inostranstvu

Završen MAPEX na komandno- štabnom kursu

9.6.2011

U okviru realizacije komandno-štabnog kursa u Centru za profesionalni razvoj OS BiH, 08. juna 2011. godine, realizirana je završna vježba na karti - MAPEX. U vježbi je učestvovalo četrdeset polaznika KŠK, podijeljenih u šest igrajućih štabova, i to dvije brigade sa po dva bataljona. Scenario vježbe obuhvatao je prolaz kroz borbeni raspored prijateljskih snaga, pokret do kontakta, odbranu na brzu ruku i protivnapad.

U okviru realizacije komandno-štabnog kursa u Centru za profesionalni razvoj OS BiH, 08. juna 2011. godine, realizirana je završna vježba na karti - MAPEX.

U vježbi je učestvovalo četrdeset polaznika KŠK, podijeljenih u šest igrajućih štabova, i to dvije brigade sa po dva bataljona. Scenario vježbe obuhvatao je prolaz kroz borbeni raspored prijateljskih snaga, pokret do kontakta, odbranu na brzu ruku i protivnapad.

Vježba je uspješno realizirana uz cjelokupan proces donošenja vojnih odluka, a tokom realizacije vježbe instruktori iz sastava KOiD-a su učesnicima dodjeljivali nepredviđene taktičke situacije na koje su oni, u skladu sa propisanim procedurama, pravovremeno reagirali.

MAPEX vježba je kruna obuke na komandno-štabnom kursu gdje polaznici u ulogama igrajućih jedinica koriste znanja i vještine kojima su ovladali tokom pohađanja kursa. Završetak komandno-štabnog kursa planiran je za 08. juli 2011. godine.

Info- Komanda za obuku i doktrinu