Vježbe u zemlji i inostranstvu

Rotacijska vježba 1.pješadijskog bataljona 6.pješadijske brigade OS BiH na poligonu Manjača

13.6.2011

Na poligonu "Manjača" u periodu 06 - 11. juna 2001. godine jedinice i Štab 1. pješadijskog bataljona 6.pbr OS BiH sa pridodatim jedinicama realizovali su rotacijsku vježbu. Ova planska godišnja aktivnost obuke brigade predstavlja provjeru jedinice nivoa bataljona kroz uvid u stepen vojničkih, rukovodnih i kolektivnih sposobnosti.

Na poligonu "Manjača" u periodu 06 - 11. juna 2001. godine jedinice i Štab 1. pješadijskog bataljona 6.pbr OS BiH sa pridodatim jedinicama realizovali su rotacijsku vježbu. Ova planska godišnja aktivnost obuke brigade predstavlja provjeru jedinice nivoa bataljona kroz uvid u stepen vojničkih, rukovodnih i kolektivnih sposobnosti.

U proteklih nekoliko mjeseci 1.pješadijski bataljon vršio je aktivne pripreme koje su obuhvatale koordinacijske sastanke sa predstavnicima Centra za borbenu obuku (CBO) Manjača, kvalifikacijska bojeva gađanja (KBG) sa posadama i timovima, vježbe na karti (MAPEX) situacijske vježbe (STX), te simulacijsku vježbu na sistemu vježbu «JANUS» nivoa četa – bataljon, kako bi pristupili rotaciji.

Komanda Centra za borbenu obuku za ovu vježbu sačinila je scenarij koji je obuhvatao niz taktičkih radnji Komande bataljona i jedinica, kao što su: posjedanje područja okupljanja, prijem operativnog Naređenja pretpostavljene komande, te realizacija procesa donošenja vojnih odluka, pokret do kontakta (PDK), planirana odbrana, kontranapad, te izvršenje taktičkog marša i zaposjedanja borbene pozicije bataljona za izvođenje bojevog gađanja.

Završni dan rotacije, 11. juni 2011. godine, bio je kruna uspješno izvedene vježbe i provjere profesionalne spremnosti jedinice, gdje su prisutni mogli vidjeti realizaciju bojevog gađanja artiljerijskog bataljona 6.pbr iz haubica 122 mm, SVLR APRA 122 mm i minobacača 120 mm.; iz protivoklopnih sredstava RBR OSA 90mm, ZOLjA 64 mm, FAGOT PTK111, minobacača 60 mm i pješadijskog naoružanja te simulaciju eksplozije minskog polja od strane inžinjerijske jedinice iz sastava brigade TP OS BiH.

Pomoć pri obezbjeđenju logističkih elemenata pružio je 6.bataljon logističke podrške OS BiH.
Završnoj aktivnosti, pored mnogobrojnih gostiju, prisustvovao je i zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadni general Sakib Forić koji je tom prilikom istakao da je veoma zadovoljan viđenim i da će svoje impresije prenijeti komandantu OK OS BiH general-majoru Anti Jeleču.
Vazdušnu podršku helikopterskim desantom sa Mi-8 i medicinsku evakuaciju povređenih realizovali su pripadnici br ZS i PZO.

Rotacija je bila pokazatelj procjene obučenosti Komande i jedinica 1.pješadijskog bataljona za mogućnost integracije u multinacionalne vojne snage.

info: 6.pbr.