Vježbe u zemlji i inostranstvu

Rotacijska vježba 1.pb/4.pbr

15.7.2011

Na poligonu "Manjača" u periodu od 04.07. do 11.07.2011.godine jedinice i Štab 1.pješadijskog bataljona/4.pbr sa pridodatim jedinicama realizovale su Rotacijsku vježbu. Ova planska godišnja aktivnost obuke 4.pbr. predstavlja provjeru jedinica nivoa bataljona kroz stepen vojničkih, komandnih i kolektivnih sposobnosti.

Na poligonu "Manjača" u periodu od 04.07. do 11.07.2011.godine jedinice i Štab 1.pješadijskog bataljona/4.pbr sa pridodatim jedinicama realizovale su Rotacijsku vježbu. Ova planska godišnja aktivnost obuke 4.pbr. predstavlja provjeru jedinica nivoa bataljona kroz stepen vojničkih, komandnih i kolektivnih sposobnosti.
Proteklih nekoliko mjeseci 1.pješadijski bataljon vršio je pripreme koje su obuhvatale koordinacione sastanke sa predstavnicima Centra za borbenu obuku (CBO) Manjača, kvalifikaciono bojevo gađanje (KBG), s posadama i timovima, vježba na mapi (MAPEKS), simulacijske vježbe (STKS ), te simulacijska vježba na sistemu "JANUS" nivoa četa / bataljon, kako bi pristupili rotaciji.

Komanda CBO za ovu vježbu je sačinila scenario koji je obuhvatao niz taktičkih radnji, kao što su taktičko pješačenje, zaposjedanje taktičkog područja okupljanja (TPO), prijem operativne Naredbe pretpostavljene Komande, te realizaciju procesa donošenja vojnih odluka, pokret do kontakta (PDK), odbrana na brzu ruku, planirana odbrana, te protivnapad uz korišćenje dva MI 8 helikoptera vazdušnih snaga i izvođenje ranjenih (MEDAVAK), te uspostavljanje chek pointa. Završni dan rotacije 10.07.2011.godine bila je kruna uspješno izvedene vježbe i provjera profesionalne spremnosti jedinice gdje su prisutni mogli vidjeti realizaciju bojevog gađanja Artiljerijskog bataljona, 4.pbr iz haubica 122 mm, SVRL-APRA 122mm, i MB 120mm 3.pješačkog bataljona kao i protivoklopnih sredstava FAGOT, PTK-111, MB 60 mm i pješadijskog naoružanja 1.pješadijskogog bataljona.

Pomoć pri osiguranju logističkih elemenata obezbeđivala je 4.blp/KL. Završnim aktivnostima pored mnogobrojnih gostiju prisustvovao je o.d. komandant 4.pbr., brigadir Tomo Kolenda, ataše NATO komandanta major Santos i pukovnik Savić iz OK OS BiH.

Rotacija je bila indikator procjene obučenosti komandnog kadra 1.pješadijskog bataljona, za mogućnost integrisanja u multinacionalne vojne snage.

Info - 4.pbr