Vježbe u zemlji i inostranstvu

Vježba „Pomoć civilnim strukturama vlasti u slučaju zemljotresa“

28.11.2011

Pripadnici 1/6.pbr u sadejstvu sa pripadnicima brigade VS i PVO, brigade TP,6.blp i u saradnji sa civilnim strukturama opštine Prijedor na lokaciji kasarne „Žarko Zgonjanin“ u Prijedoru, 24.11.2011. godine, izveli su vježbu „Pomoć civilnim strukturama vlasti u slučaju zemljotresa“.

Pripadnici 1/6.pbr u sadejstvu sa pripadnicima brigade VS i PVO, brigade TP,6.blp i u saradnji sa civilnim strukturama opštine Prijedor na lokaciji kasarne „Žarko Zgonjanin“ u Prijedoru, 24.11.2011. godine, izveli su vježbu „Pomoć civilnim strukturama vlasti u slučaju zemljotresa“. Svjedoci smo da se prirodne katastrofe dešavaju na svim meridijanima te je u tom smislu važno izvoditi praktične vježbe reakcije na iste, a što je jedna od osnovnih misija pripadnika OS BiH. Nakon višednevnih priprema vježba je uspješno izvedena, a posebno je značajno naglasiti učešće u vježbi civilnih institucija općine Prijedor koje imaju zakonsku obavezu reagovanja na prirodne i druge katastrofe.

Pored pripadnika OS BiH na vježbi su učestvovali Općinska organizacija civilne zaštite Prijedor, Jedinica za podršku SJB Prijedor, Stanica za sigurnost saobraćaja Prijedor, Policijska stanica Prijedor 2, Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor, Hitna pomoć Doma zdravlja Prijedor, Općinska organizacija Crvenog križa Prijedor i učenici Srednje medicinske škole Prijedor. Na vježbi su prikazani sledeći događaji: uspostava bataljonskog KM i koordinacija sa kriznim štabom CZ, uspostava humanitarnog kampa sa svim neophodnim instalacijama, uspostavlja poljske bolnice, izviđanje zračnim putem područja pogođenog zemljotresom, traganje i spasavanje unesrećenih; pružanje hitne medicinske pomoći, raščišćavanje komunikacija od ruševina, medicinska evakuacija zračnim putem, gašenje požara, spasavanje iz visokih zgrada, održavanje javnog reda i mira, slanje humanitarnog konvoja, napad na konvoj i reakcija pripadnika MUP-a na napad.

Vježbi su prisustvovali komandant OK OS BiH general Jerkić, njegovi zamjenici generali Tepšić i Forić sa saradnicima, svi komandanti brigada OS BiH, načelnici odjeljenja iz OK OS BiH, predstavnici ZŠ OS BiH, komandanti bataljona iz sastava 6.pbr, te načelnik općine Prijedor gospodin Marko Pavić sa svojim saradnicima. Nakon završene vježbe svim učesnicima vježbe iz civilnih struktura uručene su prigodne zahvalnice te je izraženo zajedničko opredjeljenje za buduću saradnju na ovakvim i sličnim zadacima.

Za uspješno izvedenu vježbu general Jerkić je uručio novčić OS BiH brigadiru Petroviću, direktoru vježbe i kapetanu Šormazu, komandiru jedinice na lokaciji kasarne u Prijedoru.

Info – 6. pbr