Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizovana situacijska vježba 2. pješadijske čete

27.12.2011

Na poligonu „Vodena Gradina“ Bileća, 20. 12. 2011.godine pripadnici 2. pješadijske čete 2. pješadijskog bataljona realizovali su situacijsku vježbu čete (STX).

Na poligonu „Vodena Gradina“ Bileća, 20. 12. 2011.godine pripadnici 2. pješadijske čete 2. pješadijskog bataljona realizovali su situacijsku vježbu čete (STX).

Cilj vježbe bio je da se jedinica kao cjelina uvježba u radnjama i postupcima iz okvira operacija podrške miru, odnosno da se uvježbaju postupci prilikom nailaska na neeksplodirano ubojno sredstvo, evakuaciju ranjenog i povrijeđenog, reakcije na kontakt sa pobunjenicima, pretres objekta i lica.
Prilikom planiranja i realizacije vježbe korišćena su iskustva pripadnika „PSOTC“ Butmir te iskustva pripadnika jedinice koji su već bili u misijama u Iraku i Afganistanu.

Prilikom analize vježbe, komandant 2. pješadijskog bataljona, major Dušan Lužaić, ukazao je na značaj prenošenja iskustava pripadnika koji su učestvovali u operacijama podrške miru te na neophodnost usvajanja vlastitih procedura u osposobljavanju pojedinaca i jedinica.

Info: 4.pbr.