Vježbe u zemlji i inostranstvu

Pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH učestvovali na radionici “LOGEX 13 COPD“ u Skopju, Makedonija

27.1.2012

Predstavnici MO i OS BiH i članovi Tima MO BiH za organizaciju međunarodne vježbe “LOGEX 13“ prisustvovali su planskoj radionici “LOGEX 13 COPD (Comprehensive Operatinal Directive)“, koja je održana u Skopju od 23-26. januara 2012. godine.

Predstavnici MO i OS BiH i članovi Tima MO BiH za organizaciju međunarodne vježbe “LOGEX 13“ prisustvovali su planskoj radionici “LOGEX 13 COPD (Comprehensive Operatinal Directive)“, koja je održana u Skopju od 23-26. januara 2012. godine.

Radionica je održana u organizaciji Združenog štaba Vojske SAD (USJS) i podršku OS Republike Makedonije, NATO škole iz Oberamergau i NATO Komande za transformaciju iz Norfolka, a učesnici su bili predstavnici zemalja učesnika vježbe LOGEX 13: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Švedske, te predstavnici zemlja posmatrača: Armenije, Moldavije i Srbije.

Prudukti radionice su izrađeni operativni plan i logistički aneks operativnog plana multinacionalne brigade kojoj je dodijeljen zadatak razmještanja trupa u sklopu NATO vođene mirovne operacije. Unutar multinacionalne brigade nalazi se i pješadijski bataljon OS BiH ojačan sa logističkom četom i nacionalnim elementom podrške (NSE). Ovo će biti polazni materijal za održavanje “LOGEX 13 bh.nacionalne radionice“ koja će se održati u aprilu mjesecu 2012. godine u BiH sa ciljem definisanja strukture i jačine logističke čete i nacionalnog elementa podrške (NSE) za podršku bh. pješadijskog bataljona koji se razmješta u mirovnu misiju.

Predstavnici MO i OS BiH na konferenciji bili su štabni logistički oficiri: puk. Zoran Milošević, puk. Ernes Heleg, maj. Dragan Milisav, maj. Elvedin Mulagić i kap. Siniša Velaga, koji su ujedno članovi Tima MO BiH za organizaciju međunarodne vježbe “LOGEX 13“ , koja će biti održana u kasarni Rajlovac u februaru 2013. godine.