Vježbe u zemlji i inostranstvu

Pripadnici 2/5.pbr uspješno realizovali vježbu na sistemu JANUS

21.3.2012

Pripadnici Komande i podređenih jedinica 2. pješadijskog bataljona, 5. pješadijske brigade OS BiH zajedno sa pripadnicima pridodatih jedinica OS BiH, uspješno su u periodu od 12. do 16. marta 2012. godine realizovali simulacijski vježbu na sistemu "JANUS".

Pripadnici Komande i podređenih jedinica 2. pješadijskog bataljona, 5. pješadijske brigade OS BiH zajedno sa pripadnicima pridodatih jedinica OS BiH, uspješno su u periodu od 12. do 16. marta 2012. godine realizovali simulacijski vježbu na sistemu "JANUS".

Vježba je realizovana u organizaciji Centra za borbene simulacije Komande obuke i doktrine OS BiH na lokaciji kasarne "Mika Bosnić" Manjača kao kvalifikacijska kapija za vježbu vanjskog ocenjivanja "Dinamičan odgovor 12-5".

Tokom vježbe realizovane su misije konvencionalnog i nekonvencionalnog načina ratovanja, marševanje, pokret do kontakta, pripremljena odbrana, kontranapad i operacije podrške miru, kao i cjelokupan proces donošenja vojnih odluka.

Po završetku vježbe komandantu 2/5. pbr majoru Josipu Sliškoviću uručen je sertifikat za uspješno izvedenu vježbu na sistemu "JANUS" od strane komandanta Centra za borbene simulacije pukovnika Dinka Ivkovića, koji je izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima.

Info - 5.pbr