Vježbe u zemlji i inostranstvu

Vježba komandnog mjesta (CPX) u 2/4.pbr

23.4.2012

U periodu od 17. do 20.04. 2012. godine pripadnici 2.pješadijskog bataljona iz sastava 4. pješadijske brigade u kasarni "Bilećki borci" – Bileća realizovali su vježbu komandnog mjesta (CPX).

U periodu od 17. do 20.04. 2012. godine pripadnici 2.pješadijskog bataljona iz sastava 4. pješadijske brigade u kasarni "Bilećki borci" – Bileća realizovali su vježbu komandnog mjesta (CPX). Vježba je planirana i provedena u okviru pripremnih aktivnosti za predstojeću vježbu u terenskim uslovima (FTX) koja će se održati u periodu 08. - 18.10.2012. godine na poligonu za obuku "Manjača" – Banja Luka.
Tokom vježbe komandnog mjesta realizovan je kompletan proces donošenja vojnih odluka. Poseban akcenat je stavljen na unapređenje saradnje sa pripadnicima drugih jedinica OS BiH koji su na vježbi učestvovali u sastavu Komande 2.pb kao rodovski oficiri.
U toku izvođenja vježbe instruktori Centra za borbenu obuku (CBO) su pored ocjenjivanja, aktivno učestvovali dajući savjete i smjernice, na čemu im se u završnoj riječi zahvalio komandant 2.pješadijskog bataljona maj. Dušan Lužaić.
U svom obraćanju, zadovoljstvo izvedenom vejžbom iskazali su komandant 4. pješadijske brigade brigadir Tomo Kolenda i zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadni general Sakib Forić, naglašavajući značaj ove i sličnih vježbi za unapređenje i podizanje na viši nivo obučenosti komandi i jedinica.

Info – 4.pbr