Vježbe u zemlji i inostranstvu

Učešće pješadijskog voda iz sastava 1/6.pbr na međunarodnoj vježbi COOPERATIVE LONGBOW/LANCER 2012 u BJR Makedoniji

6.6.2012

Pripadnici 3/1/1.pb su učestvovali na međunarodnoj vježbi COOPERATIVE LONGBOW/LANCER 2012 koja je održana u BJR Makedoniji u periodu od 21.05. do 29.05.2012.godine.

Pripadnici 3/1/1.pb su učestvovali na međunarodnoj vježbi COOPERATIVE LONGBOW/LANCER 2012 koja je održana u BJR Makedoniji u periodu od 21.05. do 29.05.2012.godine. Učešće na pomenutoj vježbi je izuzetno važno jer su pripadnici 1.pješadijskog bataljona 6.pješadijske brigade vrlo uspješno predstavljali svoju jedinicu i cjelokupne OS BiH u složenim uslovima izvođenja velike međunarodne vježbe.

Tokom vježbe akcenat je bio na sledećim temama : Patroliranje u urbanom području, Rad na glavnoj kapiji baze, Kontrolna tačka, Kordon i pretraživanje, Odbrana baze, Prelazak tačke visokog rizika, Borba protiv improvizovanih eksplozivnih sredstava, Rad sa pritvorenicima, Pravila angažovanja u mirovnim operacijama, Zakon o oružanom sukobu te Rodna problematika. Pored izvođenja obuke na poligonu naši vojnici su se upoznali sa oklopnim vozilima HERMELIN koje su koristili tokom izvođenja vježbe.

Nakon završne vježbe na kojoj je bio prisutan veliki broj visokih zvanica naš vod je dobio sve pohvale za svoj rad i zalaganje.

Učešće na ovoj međunarodnoj vježbi je imalo veliki uticaj na samopouzdanje naših vojnika jer su stekli uvid u visok nivo svoje obučenosti u poređenju sa vojskama drugih država što su potvrdili i instruktori iz američke vojske. Pokazano je veliko znanje i taktička uvježbanost u provođenju propisanih procedura te se može zaključiti da su pripadnici voda učešćem na međunarodnoj vježbi dostojno predstavili i svoju jedinicu i OS BiH u cjelini.

Info – 6.pbr