Vježbe u zemlji i inostranstvu

Pripadnici Komande logistike učestvuju na NATO vježbi „STEADFAST FLOW 2012“

7.6.2012

Na osnovu Odluke MO BiH, a na poziv AMCC/NATO SHAPE, pripadnici Komande logistike OS BiH pukovnik Ernes Heleg, kao planer transporta, i kapetan Siniša Velega kao operator LOGFAS-a, u periodu 04-08. juni 2012.godine učestvuju na NATO vježbi pod nazivom „STEADFAST FLOW-2012“ koja se realizuje u simulacijskom centru Oružanih snaga Republike Turske u Izmiru.

Na osnovu Odluke MO BiH, a na poziv AMCC/NATO SHAPE, pripadnici Komande logistike OS BiH pukovnik Ernes Heleg, kao planer transporta, i kapetan Siniša Velega kao operator LOGFAS-a, u periodu 04-08. juni 2012.godine učestvuju na NATO vježbi pod nazivom „STEADFAST FLOW-2012“ koja se realizuje u simulacijskom centru Oružanih snaga Republike Turske u Izmiru.
Na vježbi učestvuje preko 100 pripadnika oružanih snaga iz 22 zemlje i 12 agencija i komandi NATO-a. Timovi iz zemalja i agencija i komandi NATO-a sastavljeni su od 2 do 3 člana (jedan planer transporta i do 2 operatora LOGFAS-a). Vježbom rukovodi Združeni centar za koordinaciju kretanja/NATO SHAPE. (AMCC – Allied Movement Coordination Center).

Vježba „STEADFAST FLOW 21012“ je godišnja NATO vježba iz oblasti transporta i kretanja (MOVEX), kompjuterski potpomognuta vježba (CAX) i ima za cilj trening u planiranju strateškog kretanja i transporta i korištenja NATO logističkog softverskog alata LOGFAS (ADAMS, CORSOM i EVE). Vježba je multifunkcionalna i dizajnirana tako da se postigne brzi protok informacija, obuka NATO specijalista transporta, koordinacija i evaluacija potreba NATO-a i partnerskih zemalja posebno u oblasti planiranja raspoređivanja i povlačenja multinacionalnih snaga u/iz NATO-vođenih operacija, uz istovremeno testiranja nove verzije softverskog alata LOGFAS (v.6.1.1).

Pripadnici OS BiH po drugi put učestvuju na ovoj NATO vježbi čime se dokazuje obučenost i osposobljenost oficira transporta OS BiH da ravnopravno sudjeluju u operacijama planiranja, kontrole i izvršenja strateškog transporta u multinacionalnom okruženju, a stečena iskustva će biti korištenja za obuku u LOGFAS kabinetu Komande logistike i unapređenje transportnog sistema OS BiH.

Info - KL