Vježbe u zemlji i inostranstvu

Održana Glavna planska konferencija za vježbu „Dinamičan odgovor 12-4“

14.6.2012

U kasarni „Božan Šimović“ Čapljina, 13.06.2012. godine održana je Glavna planska konferencija za vježbu „Dinamičan odgovor 12-4“ koja se planira realazovati na poligonu Manjača u vremenu od 08. do 18. oktobra 2012. godine.

U kasarni „Božan Šimović“ Čapljina, 13.06.2012. godine održana je Glavna planska konferencija za vježbu „Dinamičan odgovor 12-4“ koja se planira realazovati na poligonu Manjača u vremenu od 08. do 18. oktobra 2012. godine.

Konferenciju je otvorio brigadni general Sakib Forić, nakon čega su starješine iz centra za borbenu obuku izložili koncept realizacije Glavne planske konferencije.
Vježba „Dinamičan odgovor 12-4“ predstavlja krunu obuke za komande i jedinice 4. pješadijske brigade u kojoj se planiraju realizovati operacije punog spektra.

Glavni nosilac vježbe biće bataljonska borbena grupa koja je sastavljena od višerodovskih jedinica iz sastava OS BiH. Vježba je u potpunosti koncipirana po NATO standardima i kroz nju će se izvršiti procjenjivanje i ocjenjivanje komandi i jedinica 4.pješadijske brigade sa pridodatim jedinicama.

Info - 4. pbr