Vježbe u zemlji i inostranstvu

STX vježba 3.pb nivoa voda „Kontrolna tačka – Check Point“

14.6.2012

Na osnovu Plana obuke 3.pb za II kvartal 2012.godine u periodu od 04. - 07.06.2012.godine, pristupilo se pripremi i izvođenju STX vježbe 3.pb nivoa voda u kasarni Kosova;

Na osnovu Plana obuke 3.pb za II kvartal 2012.godine u periodu od 04. - 07.06.2012.godine, pristupilo se pripremi i izvođenju STX vježbe 3.pb nivoa voda u kasarni Kosova;
Zadatak: „Kontrolna tačka - Check Point“.
Vježba je realizovana uz podršku kompletnog sastava bataljona, u skladu sa Planom pripreme i izvođenja STX vježbe, kao i slijedom događaja i grafičkim scenarijem izvršenja zadataka.
Izvršene su sve pripreme i dana 07.06.2012.godine realizovana je STX vježba u kojoj su obuhvaćene sljedeće radnje:
- postavljanje kontrolne tačke Check Pointa
- metode rada Check Pointa
- postupci na Check Pointu
Sve pripreme i neposredna realizacija vježbe izvršene su uz maksimalno provođenje svih propisanih i naređenih mjera sigurnosti i samozaštite.

Info – 4.pbr