Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizovana vježba „STRATUS 2012”

18.6.2012

Pripadnici Komande br. ZS i PZO i potčinjenih jedinica (1.HS, 2.HS,bZOJ, i AE) , u koordinaciji sa RCC BiH, realizovali su 13.06.2012. godine vježbu službe traganja i spašavanja STS „ STRATUS 2012” na temu „ Pronalaženje i spašavanje unesrećenih u zrakoplovnom udesu”.

Pripadnici Komande br. ZS i PZO i potčinjenih jedinica (1.HS, 2.HS,bZOJ, i AE) , u koordinaciji sa RCC BiH, realizovali su 13.06.2012. godine vježbu službe traganja i spašavanja STS „ STRATUS 2012” na temu „ Pronalaženje i spašavanje unesrećenih u zrakoplovnom udesu”.

Realizacijom ove vježbe pokazan je visok stepen koordinacije aktivnosti sa predstavnicima RCC BiH na uvježbanosti procedura od prijema signala o vjerovatnom padu zrakoplova, pozivu prema STS- u, te određivanju šireg rejona vjerovatnog pada zrakoplova.

Također, pripadnici brigade ZS i PZO, posebno posade STS-a, pokazale su visok stepen obučenosti tokom pretraživanja rejona vjerovatnog pada zrakoplova, pronalaženja istoga, te pružanje pomoći unesrećenima i njihovu evakuaciju u najbliže kliničke centre.

Info - br ZS i PZO