Vježbe u zemlji i inostranstvu

Nove rezervne snage EUFOR-a na vojnoj vježbi sa Oružanim snagama BiH

28.9.2012

U kasarni „Rajlovac OS BiH“ 26. septembra 2012. godine, komandiri četa iz Bugarske, Mađarske, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva, zajedno sa kolegama iz OS BiH, učestvovali su u kolektivnoj obuci – vježbi planiranja, kojima su se pridružile i trupe iz Multinacionalnog bataljona EUFOR-a.

U kasarni „Rajlovac OS BiH“ 26. septembra 2012. godine, komandiri četa iz Bugarske, Mađarske, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva, zajedno sa kolegama iz OS BiH, učestvovali su u kolektivnoj obuci – vježbi planiranja, kojima su se pridružile i trupe iz Multinacionalnog bataljona EUFOR-a.

Šef EUFOR-ovog programa obuke, brigadir Unsal Sigri je objasnio da se sigurnosna situacija u BiH poboljšala i da se glavne aktivnosti EUFOR-a sada usmjeravaju na pružanje pomoći u osposobljavanju OS BiH kroz koordinaciju obuke i savjetnike, koji su pridruženi OS BiH. On je izjavio: „Kolektivna obuka kakvu smo vidjeli danas u kasarni Rajlovac je dobar primjer koji pokazuje kako sarađujemo sa OS BiH i pomažemo njihovu daljnju integraciju u EU i višenacionalne vojne strukture.“

Učesnik na vježbi, ispred OS BiH, poručnik Said Velić, istakao je: „Ovo je prvi put da sam imao priliku raditi zajedno sa komandirima četa iz EUFOR-a. To je bila veoma dobra prilika za razmjenu iskustava sa vojnicima iz velikog broja drugih zemalja.“

Načelnik Štaba EUFOR-a brigadni general Ernő Péter Siposs je, između ostalog, izjavio: „Nove rezervne snage EUFOR-a će biti osposobljene da po potrebi budu pojačanje trupama u misiji. Međutim, situacija u BiH se poboljšala posljednjih godina i sada je prilično dobra.”

Info-brTP