Vježbe u zemlji i inostranstvu

Dinamičan odgovor 12-4, Dan za posjetioce, posmatrače i predstavnike medija

23.10.2012

U Centru za borbene simulacije (CBS) i Centru za borbenu obuku (CBO) Komande za obuku i doktrinu OS BiH na poligonu za obuku Manjača – Banja Luka od 15.10. do 24.10.2012. godine, 4. pješadijska brigada OS BiH sa pridodatim jedinicama provodi vježbu „DINAMIČAN ODGOVOR 12-4”.

U Centru za borbene simulacije (CBS) i Centru za borbenu obuku (CBO) Komande za obuku i doktrinu OS BiH na poligonu za obuku Manjača – Banja Luka od 15.10. do 24.10.2012. godine, 4. pješadijska brigada OS BiH sa pridodatim jedinicama provodi vježbu „DINAMIČAN ODGOVOR 12-4”.
Cilj vježbe je osigurati obuku selektovanih vojnih zadataka za interoperabilnost (MTI), procjenu sposobnost Komande brigade i ocjenu spremnosti bataljonske borbene grupe (BBG) da u realnom vremenu planiraju i izvode operacije punog spektra, s krajnjim ciljem dostizanja neophodnog nivoa interoperabilnosti jedinica na obuci da bi bili prepoznati kao ozbiljan partner NATO u operacijama podrške miru.

U sklopu ove vježbe 19.10.2012. godine na poligonu za obuku Manjača – Banja Luka upriličen je Dan za posjetioce, posmatrače i predstavnike medija. Ispred Oružanih snaga BiH vježbi su prisustvovali načelnik ZŠ OS BiH general-pukovnik Miladin Milojčić, komandant KP OS BiH general-major Mirsad Gutić, komandant OK OS BiH brigadni general Ivica Jerkić, zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse brigadni general Mirko Tepšić, komandant 5. pbr brigadni general Senad Mašović, komandant 6. pbr brigadni general Stamenko Novaković, komandant Brigade taktičke podrške brigadir Esad Šejtanić te komandant Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane brigadir Zoran Dunović. Vježbi su prisustvovali i komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Waltera T. Lord, te predstavnici Komande EUFOR-a u BiH. S obzirom na važnost ove vježbe i pozitivnu projekciju aktivnosti OS BiH, osigurani su odlični uvjeti za predstavnike medija, posebno za snimatelje i fotografe, međutim medijsko zanimanje za ovu aktivnost bilo je veoma malo. Aktivnost su pratili novinar novinarske agencije SRNA i novinar Associated Press-a.
Planom aktivnosti Dana za posjetioce, posmatrače i predstavnike medija realizovan je Informativni brifing kao svojevrsni vodič kroz aktivnosti planirane za ovaj dan. Informacije o realizovanom procesu cjelokupne vježbe (po fazama) „Dinamičan odgovor 12-4” iznio je oficir za provođenje vježbe brigadni general Sakib Forić uvodnom prezentacijom o implementaciji faze specifikacije, planiranja, realizacije i analize/izvještavanja vježbi u Oružanim snagama BiH, dok je scenarij vježbe predstavio brigadir Mirzet Lubenović, OPR-OCE.

Direktor vježbe „Dinamičan odgovor 12-4” brigadir Radovan Škrbić prisutne je upoznao sa kontrolom vježbe (Direktorijat) i ocjenjivanjem, odnosno sa informacijama o fazi izvršenja vježbe koja je u toku, informacijama o aktivnostima Direktorijata vježbe i informacijama o ocjenjivanju jedinica u vježbi.
Posjetioci, posmatrači i predstavnici medija također su imali priliku obići komandna mjesta. U Komandi štaba 4. pbr smještenoj pod šatorima u terenskim uslovima, upoznali su se sa trenutnom situacijom u zoni odgovornosti na komandnom mjestu; obilazak komandi bataljona i simulacijskih sistema u Centru za borbene simulacije KOiD pružio je mogućnost upoznavanja cijelog procesa izvršenja simulacijske vježbe na sistemu BBS, te rad Centra za kontrolu simulacijske vježbe.
Prolaskom konvoja sa posjetiocima, posmatračima i predstavnicima medija kroz prednju operativnu bazu (FOB) vidjeli su se svi elemente kada su u pitanju život i rad u FOB-u, a koje je razvila Bataljonska borbena grupa 4. pbr. Nakon obilaska baze oficir primarne odgovornosti direktora vježbe pukovnik Hajro Palić posjetiocima, posmatračima i predstavnicima medija prezentirao je nastupajuće događaje i incidente predviđene MEL/MIL za izvršenje vježbe na terenu za obuku: pokret do kontakta, osmatračko mjesto, konvoj – transport personala i materijalno-tehničkih sredstava, borbena patrola, odbrana prednje operativne baze; koristeći borbenu tehniku: transportere, tenkove, helikoptere, teretna motorna vozila, sanitetska vozila i deminersku oprema.

Načelnik ZŠ OS BiH general-pukovnik Miladin Milojčić nakon završene vježbe naglasio je da je ovo prvi put da smo uspjeli da izvedemo veći broj komandi, brojčano, i da je cjelokupan proces od planiranja do izvođenja vježbe „Dinamičan odgovor 12-4” u skladu s NATO procedurama. „Ovdje je napravljen jedan važan pomak za sve pripadnike OS BiH jer naše učešće u mirovnim operacijama zahtjeva da se razumijemo, o čemu govorimo i kada smo u Centru za simulacije i kada smo na terenu gdje se odvijaju važne aktivnosti” – izjavio je general-pukovnik Milojčić.
Vježbu je ocijenio i komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Walter T. Lord: „Ono što mogu reći jednom riječju je nevjerovatno. Za oružane snage koje organiziraju vježbu u gdje učestvuje približno 1100 vojnika, a koja uključuje simulacijsku vježbu, terensku vježbu i vježbu komande i kontrole – to je veliki izazov, svakako i za Oružane snage BiH, i ono što smo priliku vidjeti danas da Oružane snage BiH i 4. pješadijska brigada to izvode veoma dobro”.

Dinamičan odgovor 12-4 je prva vježba sa uključenim velikom brojem snaga u kojoj se u potpunosti primjenjuje SOP-a o vježbama vanjskog ocjenjivanja čiji je nosioc Komande za obuku i doktrinu. Također, ovo je i prva vježba čijom realizacijom se pruža uvid u opravdanost realizacije kapaciteta obuke predviđenih studijom razvoja poligona Manjača.

Info – KOiD