Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizacija velike zajedničke vojne vježbe sa EUFOR-om

16.11.2012

Na lokalnom poligonu obuke/LPO/ Glamoč i unutar same kasarne, pripadnici 3/1/1pb. 4pbr. učestvovali su na velikoj vojnoj vježbi sa pripadnicima Multinacionalnog bataljona EUFOR-a, i čete slovenačkih vojnika iz novih rezervnih snaga njihovog sastava.

Na lokalnom poligonu obuke/LPO/ Glamoč i unutar same kasarne, pripadnici 3/1/1pb. 4pbr. učestvovali su na velikoj vojnoj vježbi sa pripadnicima Multinacionalnog bataljona EUFOR-a, i čete slovenačkih vojnika iz novih rezervnih snaga njihovog sastava.

Vježba koja se odvijala na dvije lokacije u periodu od 12. do 15.11.2012. godine pored pripadnika 1.pb 4pbr.OS BiH učestvovalo je 300 vojnika iz Austrije, Turske i Slovenije.

Tokom vježbe, kroz obuku podržanu situacijom, realizovane su planirane i uvježbane slijedeće aktivnosti: MEDEVAC - medicinska evakuacija, pružanje pomoći, traganje i spasavanje i reakcija u minskom polju.

Cilj vježbe je demonstracija osposobljenosti pripadnika EUFOR-a za brzo angažovanje rezervnih snaga u cilju davanja podrške održavanja stabilnog okruženja.

Ovo je bila prilika za provjeru interoperabilnosti i sposobnosti zajedničkog pristupa taktici i procedurama, te zajedničkog rada pripadnika 1pb. 4pbr. OS BiH, sa pripadnicima EUFOR-a

Na kraju vježbe potrebno je naglasiti da su se stekla nova dragocjena znanja iskustva za buduće angažovanje naših pripadnika u operacijama podrške miru što je u konačnici naš primarni cilj i trajni zadatak.

Info - 4.pbr