Vježbe u zemlji i inostranstvu

Vježba starješina 6.pbr OS BiH u Banja Luci

5.6.2009

U kasarni "Kozara" u Banja Luci u periodu od 01. do 05.juna 2009. godine, uz podršku tima starješina iz Centra za mirovne operacije - PSOTC Butmir, koje je predvodio brigadni general Lollesgaard, realizovana je MAPEX vježba (vježba na karti) i vježba komandnog mjesta (VKM).

U kasarni "Kozara" u Banja Luci u periodu od 01. do 05.juna 2009. godine, uz podršku tima starješina iz Centra za mirovne operacije - PSOTC Butmir, koje je predvodio brigadni general Lollesgaard, realizovana je MAPEX vježba (vježba na karti) i vježba komandnog mjesta (VKM).

U vježbi je učestvovao Štab komande 6. pješadijske brigade, starješine iz potčinjenih komandi, starješine iz Brigade zračnih snaga i Brigade taktičke podrške.

Obuka starješina kroz ovu vježbu koncipirana je u nekoliko faza. U prvoj fazi obuke, uspostavljanjem komandnog mjesta (KM) za vježbu i samo provođenje procesa donošenja vojnih odluka, cilj je bio provjeriti dvije ključne dimenzije organizaciju i funkcionisanje KM.

Druga faza, obuhvatala je uključivanje štabova potčinjenih jedinica nakon uručivanja operativnog naređenja za izvršenje misije predviđene scenarijom vježbe. Kroz skraćeni proces donošenja vojnih odluka potčinjeni štabovi su izradili potrebna dokumenta i stvorili sve preduslove za realizaciju vježbe. Generalno, vježba je imala za cilj provjeru unutrašnjeg protoka informacija i štabne koordinacije koje omogućuju pravoremene informacije i preporuku komandantu za donošenje kvalitetne odluke, i drugi segment, brza distribucija odluka od komandanta ka podređenim jedinicama. Svakako sve ove aktivnosti ovisile su od osposobljenosti starješinama Komande brigade. Komandant 6.pbr, brigadni general Stamenko Novaković koji je učestvovao u cijelom procesu vježbe, naglasio je važnost ovakvog načina osposobljavanja svih pripadnika brigade. Uz podršku i nadzor tima starješina iz PSOTC i minimalne troškove koje iziskuju ovakve vježbe, omogućujemo sticanje prave slike sposobnosti i potreba za dalje usavršavanje kako na individualnom tako i na kolektivnom nivou, istako je general Novaković.

Po završetku vježbe general Novaković uručivanjem prigodnog poklona generalu Lollesgaardu zahvalio se starješinama PSOTC-a Butmir na saradnji i pomoći tokom realizacije vježbe.


Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba