Vježbe u zemlji i inostranstvu

Pripadnici 6.pbr uspješno okončali simulacijsku vježbi u Žunovnici

29.6.2009

Nakon što su krajem marta 2009.godine, pripadnici 2. bataljona 6. pješadijske brigade uspješno završili simulacijsku vježbu po tzv. JANUS sistemu, dana 26.juna 6. pješadijska brigada Oružanih snaga Bosne i Hercegovine privela je kraju simulacijsku vježbu po tzv. Brigada-bataljon sistemu (BBS).

Nakon što su krajem marta 2009.godine, pripadnici 2. bataljona 6. pješadijske brigade uspješno završili simulacijsku vježbu po tzv. JANUS sistemu, dana 26.juna 6. pješadijska brigada Oružanih snaga Bosne i Hercegovine privela je kraju simulacijsku vježbu po tzv. Brigada-bataljon sistemu (BBS). Inače, JANUS vježbe su simulacijske vješbe za jedinice ranga četa/bataljon, a BBS je simulacijska vježba kojom se provjerava uvježbanost i koordinacija komandi bataljona i komande brigade.


Pomenuta BBS vježba je izvođena u vremenu od 22. do 26. juna u Centru za borbene simulacije na lokaciji Žunovnica kod Sarajeva. Težišno, vježba je bila usmjerena na službu borbene podrške, posebno u segmentu logistike i dizanje nivoa osposobljenosti Komande brigade i komandi potčinjenih i pridodatih jedinica za uspješno planiranje, pripremu i organizaciju dodijeljenih operacija, kao i koordinaciju i kontrolu snaga pri izvođenju operacija.
Drugog dana vježbe lokaciju su posjetili komandant Operativne komande OS BiH, general-major Anto Jeleč i njegov zamjenik za operacije, brigadni general Sakib Forić, koji su izrazili zadovoljstvo prezentiranim na simulacijskom terenu. Vježbu je posjetio i komandant PSOTC-a, brigadni general Michael Lollescaard, komandant PSOTC.
I u završnoj analizi izvedenoj zadnjeg dana vježbe, iznesene su dobre ocjene, a komandantu 6. pbr, brigadnom generalu Stamenku Novakoviću uručen certifikat o uspješno izvedenoj obuci na BBS sistemu za 6. pbr.


U vježbi je učestvovalo 178 pripadnika iz sastava 6. pješadijske brigade i 33 pripadnika iz sastava Centra za borbene simulacije, jedinice iz sastava Komande obuke i doktrine OS BiH. Treći, takoreći, završni korak za pripadnike 6. pbr trebao bi biti krajem avgusta kada je planirana situacijsko-terenska vježba na lokalitetu Centra za borbenu obuku Manjača kod Banjaluke. Biće to vježba „živih“ snaga na terenu, u realnim uslovima.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: (033) 286-680, fax (033) 286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba