Vježbe u zemlji i inostranstvu

Obuka u Centru za borbene simulacije

31.8.2009

U Centru za borbene simulacije ZOiD-a OS BiH na privremenoj lokaciji u Žunovnici u vremenu od 17.08. do 28.08. 2009. godine izvedena je simulacijska vježba (SIMEX) na sistemu „BBS“ sa 4.pbr. OS BiH.

U Centru za borbene simulacije ZOiD-a OS BiH na privremenoj lokaciji u Žunovnici u vremenu od 17.08. do 28.08. 2009. godine izvedena je simulacijska vježba (SIMEX) na sistemu „BBS“ sa 4.pbr. OS BiH.

Dana 27.08.2009. godine izvjedbu SIMEX-a 4.pbr OS BiH posjetio je ministar odbrane dr. Selmo Cikotić, gdje je od strane komandanta 4.pbr generala Ivice Jerkića i pukovnika Kreše Rajiča, komandanta Centra za borbene simulacije, upoznat o toku provođenja SIMEX-а.

Ministar odbrane BiH istakao je značaj ovog Centra u okviru obučavanja OS BiH za spremne, obučene i osposobljene pripadnike OS BiH kao krajnji cilj za prijem u NATO, te i izazove koje pruža ovaj Centar.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba