Vježbe u zemlji i inostranstvu

2.pješadijski bataljon 6.pbr OS BiH uspješno izveo rotacijsku trening vježbu na poligonu "Manjača"

11.9.2009

U vremenskom periodu od 23.08. do 28.08.2009.godine na poligonu "Manjača" jedinice i štab 2.pješadijskog bataljona 6.pbr OS BiH izvele su uspješno Rotacijsku trening vježbu bataljona.

U vremenskom periodu od 23.08. do 28.08.2009.godine na poligonu "Manjača" jedinice i štab 2.pješadijskog bataljona 6.pbr OS BiH izvele su uspješno Rotacijsku trening vježbu bataljona.
Za izvršenje ove aktivnosti pripadnici 2.pb aktivno su vršili pripreme u poslednjih 6 mjeseci, te u sklopu priprema održali niz koordinacijskih sastanaka sa predstavnicima CBO Manjača (D-180, D-60, D-30, D-7), CPX i STX vježbe, te kvalifikacijsko bojevo gađanje na poligonu "Manjača", na strelištu "Debeljača", zatim vršili pripreme na nivou jedinica, kao i lične pripreme pripadnika koji su učestvovali na rotaciji, te realizovali komandno-štabnu vježbu na lokaciji kasarne "Adil Bešić".
Izvršenje rotacijske vježbe 2.pb otpočeo je 23.08.2009.godine, upućivanjem prethodnice bataljona u taktičko područje okupljanja, dok je glavnina snaga 2.pb zajedno sa pridodatim jedinicama stigla 24.08.2009.godine u ranim jutarnjim satima gdje je izvršeno posjedanje (taktičkog područja okupljanja) TPO, prijem OPNAR-a za misiju PDK (pokret do kontakta) i realizovan proces donošenja vojnih odluka (PDVO).

Prema planu rotacije i pravilima angažovanja u narednim danima provedena je sveukupna misija kroz elemente b/g od izrade OPNAR-a do izvođenja i analize misija po sljedećem scenariju: pokret do kontakta (PDK), planirana odbrana, kontranapad, te izvršenje taktičkog marša i zaposjedanja borbene pozicije bataljona za izvođenje bojevog gađanja, te na kraju poslednji dan rotacije prema scenariju realizovano je bojevo gađanje 2.pb i artiljerijske baterije iz sastava ab/6.pbr.

Po pitanju tretmana i evakuacije povređenih, a prema planu medicinske podrške, upućen je zahtjev za MEDAVAC (medicinska evakuacija), gdje je angažovan jedan helikopter „Gazela”, što je ocijenjeno kao pravilan i pravovremen tretman povređenih na rotacijskoj vježbi.
U toku izvršenja rotacije 2.pb pridodate su jedinice iz drugih sastava OS BiH: inžinjerijska jedinica iz sastava brTP, 6.blp KL, artiljerijska baterija ab/6.pbr, kao i pripadnici brViPVO koji su bili angažovani sa sredstvima na vježbama u toku priprema za rotaciju, kao i na izvršenju same rotacije.

Nakon uspješno izvedenog bojevog gađanja, u Centru za borbenu obuku Manjača je održana analiza rotacije, izlazni brifing i uručivanje procjene obučenosti jedinice od 23.08. do 28.08.2009.godine, čime je okončana Rotacija 2.pb/6.pbr OS Bih.
Sveukupni zadatak i važne mjere izvođenja misije 2.pb su uspješno izvedene o čemu su ocjenu dali instruktori i komandant CBO Manjača.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba