Vježbe u zemlji i inostranstvu

Vježba medicinske evakuacije „Spasilac 2009“

29.9.2009

Pripadnici Brigade vazdušnih snaga i protiv vazdušne odbrane OS BiH i 6.pješadijske brigade, zajedno sa pripadnicima civilnih agencija, izveli su 28.09.2009.godine, u kasarni „Krajiških brigada“ u Zalužanima, pokaznu vježbu upotrebe helikoptera i vozila civilnih agencija u slučaju izvršenja medicinske evakuacije povrijeđenih.

Pripadnici Brigade vazdušnih snaga i protiv vazdušne odbrane OS BiH i 6.pješadijske brigade, zajedno sa pripadnicima civilnih agencija, izveli su 28.09.2009.godine, u kasarni „Krajiških brigada“ u Zalužanima, pokaznu vježbu upotrebe helikoptera i vozila civilnih agencija u slučaju izvršenja medicinske evakuacije povrijeđenih.

Cilj vježbe je bio uvježbavanje posada helikoptera za efikasno i bezbjedno izvršavanje zadataka prevoženja medicinskog osoblja, pružanja prve pomoći povrijeđenim, evakuacije sa nepristupačnog terena, medicinska evakuacija do najbliže medicinske ustanove a u sve u svrhu pripreme za izvršenje MEDEVAC i CASEVAC letova i definisanje saradnje između OS BiH i civilnih institucija.
Pored pripadnika jedinica OS BiH učešće u vježbi su uzeli i pripadnici Stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka, Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Grada Banja Luka te pripadnici Vatrogasne čete Grada Banja Luka.

U vježbi su bili angažovani helikopteri UH-1H, SA-341 Gazela, Mi-8T i Mi-8MTV a na vježbi su učestvovala i dva vozila hitne medicinske pomoći, dva vozila MUP-a Republike Srpske i jedno vatrogasno vozilo. Vježba se odvijala prema dvo-dijelnom scenariju. Prvi dio je podrazumjevao interagencijsko angažovanje u slučaju saobraćajne nesreće sa većim brojem povrijeđenih a drugi je bio isključivo vojni dio koji je predviđao medicinsku evakuaciju u slučaju napada na vojnu kolonu vozila.

Ovoj vježbi su prisustvovali mnogobrojni gosti, predstavnici vojno-diplomatskog kora akreditovani u BiH, generali i komandanti brigada OS BiH, predstavnici civilnih institucija, načelnici opština, komandiri Stanica javne bezbjednosti, predstavnici medicinskih ustanova i vatrogasnih jedinica, predstavnici Civilne zaštite Republike Srpske,polaznici specijalističkog kursa Visoke škole MUP Republika Srpska te predstavnici medija.

Po završetku dinamičkog dijela za sve prisutne je organizovan taktičko-tehnički zbor gdje su prikazana sva sredstva korištena na vježbi.

Načelnik Zajedničkog štaba, general pukovnik Miladin Milojčić, osvrćući se na vježbu, istu okarakterisao kao pozitivnu i naglasio da ona spada u redovne aktivnosti OS BiH. Ovom prilikom, general Milojčić je posebno apostrofirao da su i do sada OS BiH uvijek pružale podršku na zahtjev civilnih institucija, kad se radi o ovakvim zadacima, a da realizacija zajedničkih vježbi podiže tu saradnju na viši nivo.

Predstavnici policije Republike Srpske i Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka kao i pripadnici Vatrogasne čete Grada Banja Luka iskazali su prije svega zadovoljstvo saradnjom sa OS BiH kao i realizovanom vježbom, naglašavajući da ovakve aktivnosti doprinose boljoj koordinaciji u budućnosti što može spasti više života kad se radi o saobraćajnim nezgodama sa masovnim žrtvama.

Naredna vježba ovog tipa biće izvedena u drugoj polovini oktobra u Sarajevu.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel. (033) 286-680, fax (033) 286-685
e-mail: info@mod.gov.ba