Vježbe u zemlji i inostranstvu

Završena BBS vježba 5. pbr u Žunovnici

5.10.2009

Na privremenoj lokaciji Centra za borbene simulacije OS BiH u Žunovnici kod Sarajeva u vremenu od 28. septembra do 2. oktobra 2009. godine pripadnici 5. pješadijske brigade uz instruktore iz sastava KOiD-a izvodili su simulacijsku vježbu na sistemu BBS.

Na privremenoj lokaciji Centra za borbene simulacije OS BiH u Žunovnici kod Sarajeva u vremenu od 28. septembra do 2. oktobra 2009. godine pripadnici 5. pješadijske brigade uz instruktore iz sastava KOiD-a izvodili su simulacijsku vježbu na sistemu BBS. Na vježbi su, kao instruktori, učestvovala 22 pripadnika Centra za borbene simulacije i 158 pripadnika 5. pbr u svojstvu učesnika vježbe.

Kao i svaki put kada je u pitanju vježba ove vrste, težište vježbe je bilo usmjereno na pokret do kontakta, odbranu na brzu ruku, kontranapad i odbranu u dodijeljenom sektoru.
Dakle, riječ je o simulacijskoj vježbi, koju su, po usvojenom Godišnjem planu obuke, do sada izvele sve pješadijske brigade.

Na ceremoniji zatvaranja vježbe, osim starješina iz sastava KOiD-a i 5. pješadijske, ispred Zajedničkog štaba prisustvovao je brigadir Ivica Pavić sa suradnicima, a ispred Operativne komande general Sakib Forić sa suradnicima. Opći je zaključak da je vježba bila uspješna i da su sudionici na nivou postavljenih standarda, a brigadiru Senadu Mašoviću, komandantu Brigade, uručen je i certifikat kojim se potvrđuje da su pripadnici jedinice uspješno izvršili postavljene zadatke.
Ured za odnose s javnošću
kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba