Vježbe u zemlji i inostranstvu

Posjeta vojno-diplomatskih predstavnika rotacijskoj vježbi 2.pješadijskog bataljona 5.pbr OS BiH

26.10.2009

Pripadnici 2.pješadijskog bataljona 5.pbr OS BiH ove sedmice se nalaze u Centru za borbenu obuku (CBO) na Manjači gdje provode rotacijsku vježbu.

Pripadnici 2.pješadijskog bataljona 5.pbr OS BiH ove sedmice se nalaze u Centru za borbenu obuku (CBO) na Manjači gdje provode rotacijsku vježbu. Vježba se provodi u koordinaciji sa Komandom za obuku i doktrinu OS BiH u čijoj nadležnosti je poligon na kojoj se provodi vježba. U pripremama koje je poduzela 2.pb bili su i redovni radni sastanci sa djelatnicima Komande za obuku i doktrinu koji su održavani periodično i po instruktivnim aktima kojima je regulisan proces planiranja i provedbe ove vrste vježbe. Komanda za obuku i doktrinu je sačinilo scenarij po kojem se vježba odvija, a također ima i zadatak cjenjivanja uspješnosti vježbe, te su na vježbi prisutni i njihovi ocjenjivači. Na vježbi je i OPFOR bataljon koji ima ulogu suprotstavljene strane, što će ovoj vježbi dati realniju sliku sukoba na terenu.

U pripremama za rotacijsku vježbu koja dolazi na kraju dugog i napornog ciklusa uvježbavanja i pripremanja 2.pješadijski bataljon prošao je niz pripremnih vježbi kao što su simulacijska vježba (SIMEX) u simulacijskom centru, situacijska vježba (STX) na poligonu na Glamoču, a zadnje u nizu bilo je kvalifikacijsko bojevo gađanje koje je završeno prije par dana. Glavni događaj na ovoj vježbi planiran je za subotu (24.10.2009.godine) kada je po scenariju bojevo gađanje iz haubica 122mm.

Rotacijska vježba 2/5.pbr OS BiH je i povod jučerašnjoj posjeti vojno-diplomatskih predstavanika akreditovanih u BiH. Pozivu su se odazvali vojni atašei, odnosno njihovi predstavnici iz Holandije, Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Švajcarske i Ruske Federacije. Vojno-diplomatske predstavnike ispred 5.pbr primio je i pozdravnim govorom obratio se Komandant 5.pbr brigadir Senad Mašović, nakon čega je goste poveo na poligon/osmatračnicu gdje ih je dočekao major Šefik Čamdžić koji je u kratkim crtama brifirao o toku vježbe i trenutnoj situaciji na poligonu. Gosti su postavili niz pitanja o vježbi kao i opremi, oružju i oruđima koja se koriste na istoj, a odgovarali su im Komandant 5.pbr i Komandant CBO Glamoč pukovnik Radovan Dragović. Gosti su se veoma pohvalno izrazili o organizaciji i provedbi vježbe.

Ispred Komande za podršku vježbi je prisustvovao general-major Dragan Vuković, a svoje predstavnike na vježbi imali su i Zajednički štab i Operativna komanda OS BiH.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba