Vježbe u zemlji i inostranstvu

MAPEKS vježba 5.pbr OS BiH

15.2.2010

Dana 12. 02. 2010. godine, završnim brifingom okončana je MAPEKS vježba "Usijanje 2010" Komande 5.pbr OS BiH. Vježba je provedena na osnovu Godišnjeg plana obuke za 2010. godinu, a realizovana je na komandnom mjestu 5.pbr u Vojnoj bazi "Aerodrom Dubrave"

Dana 12. 02. 2010. godine, završnim brifingom okončana je MAPEKS vježba "Usijanje 2010" Komande 5.pbr OS BiH. Vježba je provedena na osnovu Godišnjeg plana obuke za 2010. godinu, a realizovana je na komandnom mjestu 5.pbr u Vojnoj bazi "Aerodrom Dubrave" u periodu od 08.02. do 12.02.2010. godine. Vježba je provedena u saradnji sa Centrom za mirovne operacije iz Butmira (PSOTC).

Na samom početku vježbe, učesnicima se obratio brigadir Kenan Dautović, koji je naglasio da je cilj vježbe "uvježbavanje štabnog osoblja 5.pbr u procesu donošenje vojnih odluka i uvježbavanje štabnih procedura u izradi operativnih dokumenata." On je pojasnio, takođe, osnovnu zamisao i cilj ove vježbe te naglasio ulogu oficira iz PSOTC-a koji će aktivno učestvovati na vježbi, naglasivši da je uloga oficira PSOTC u pružanju pomoći našim oficirima kako bi isti što polje savladili proces donošenja vojnih odluka. U tom cilju oficiri PSOTC-a su održali nekoliko prezentacija, pojašnjavajući scenario vježbe. Najzanimljiviji dio odnosio se na prenošenje iskustava iz mirovne misije ISAF, a prezentovali su ih radnici PSOTC-a koji su učestvovali u misiji u Avganistanu.

Po završetku vježbe učesnicima se obratio pukovnik Ian Smith, direktor kurseva PSOTC-a iz Butmira. On je pohvalio učesnike vježbe i njihov završni brifing, ocjenjujući vježbu izrazio je svoje zadovoljstvo, jer kako je rekao: "uvjeren sam da je štabno osoblje 5.pbr obučeno i osposobljeno da samostalno prođe sve korake u procesu donošenja vojnih odluka te da blagovremeno reaguje na situaciju na terenu."

Kontakt: info_5pbr@js.mod.gov.ba