Vježbe u zemlji i inostranstvu

Vježba „Pomoć civilnim vlastima u gašenju požara“

10.5.2010

Na lokaciji grada Orašja uz obalu rijeke Save u sklopu Godišnjeg plana obuke pripadnici 3. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade su 7.maja 2010.godine proveli vježbu „Pomoć civilnim vlastima u gašenju požara“.

Na lokaciji grada Orašja uz obalu rijeke Save u sklopu Godišnjeg plana obuke pripadnici
3. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade su 7.maja 2010.godine proveli vježbu
„Pomoć civilnim vlastima u gašenju požara“.

Tokom vježbe provedene su aktivnosti na :
- preventivnoj zaštiti pravljenja protivpožarnog pojasa,
- izrada priručnih sredstava za gašenje požara,
- kontrolisano paljenje rastinja i izrada zaštitne zone,
- natapanje pojasa radi sprječavanja širenja vatre,
- saniranje požarišta,
- evakuacija povrijeđenih.

Gore navedene aktivnosti provedene su u cilju obuke i osposobljavanja pripadnika jedinice 3. pješadijskog bataljona za eventualnu pomoć civilnim vlastima u gašenju požara.
Podršku u realizaciji vježbe pružili su i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Orašje i Tolisa, Medicinski tim Doma zdravlja Orašje i pripadnici 5.bataljona logističke
podrške.
Pored navedenih bili su prisutni i predstavnici civilne vlasti, predstavnici medija koji participiraju u zoni odgovornosti bataljona u Orašju, kao i građani koji su posmatrali cijeli tok realizacije vježbe. Vježba je u potpunosti uspješno provedena.

info – 6.pbr