Vježbe u zemlji i inostranstvu

Još jedna realizirana vježba na sistemu JANUS

26.5.2010

U organizaciji Centra za borbene simulacije KOiD-e, u vremenskom periodu od 7. do 11. maja 2010. godine, na privremenoj lokaciji Žunovnica kod Hadžića, uspješno je realizirana simulacijska vježba sa 3.bataljonom 6.pješadijske brigade na sistemu „JANUS“.

U organizaciji Centra za borbene simulacije KOiD-e, u vremenskom periodu od 7. do 11. maja 2010. godine, na privremenoj lokaciji Žunovnica kod Hadžića, uspješno je realizirana simulacijska vježba sa 3.bataljonom 6.pješadijske brigade na sistemu „JANUS“.

SIMEX (simulacijska vježba) je vježba za koju se koristi komunikacijska oprema i u kojoj je vojna situacija predočena na kartama pomoću sistema „JANUS“ ili „BBS“. Ove vrste vježbi iziskuju minimalan broj pomoćnog osoblja i predstavljaju oblik uvježbavanja jedinice. SIMEX vježbe pomažu komandantima jedinica da svoje osoblje, prvenstveno oficire i podoficire, obuče za planiranje, koordiniranje i izvršavanje operativnih zadataka uz upotrebu simiulacijskih sistema.

To je izvrstan način obuke prije prelaska na druge vježbe koje slijede na putu do rotacije jedinice, a učesnici za vrijeme vježbe unapređuju timski rad, razmjenjuju informacije, pripremaju ocjene i vrše procjenjivanje, daju preporuke i donose odluke, pripremaju planove, izdaju naređenja i vrše koordinirano izvršavanje naređenja.

I ovom prilikom, simulacijom stvarnih uslova bojnog polja, kroz razne taktičke pretpostavke i izazove koji su bili stavljeni pred njih, pripadnici 3/6. pbr su pokazali visok nivo obučenosti u planiranju, organiziranju i praćenju vojnih operacija.
Taj obllik vježbe pripadnici 3/5. pbr su realizirali u aprilu, a za 3/4. pbr SIMEX je planiran za juni 2010.

info – Komanda za podršku