Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizacija STX vježbe 3.pješadijskog bataljona na poligonu Glamoč

27.5.2010

Na osnovu Naređenja pretpostavljene Komande, kao i obaveze realizacije glavnih događaja u obuci na putu do Rotacije 3.pješadijskog bataljona 4.pješadijske brigade u 2010.godini, u periodu od 17.05.2010.godine do 21.05.2010.godine, na poligonu za obuku OS BiH Glamoč, realizovana je stuacijska vježba - nivoa čete.

Na osnovu Naređenja pretpostavljene Komande, kao i obaveze realizacije glavnih događaja u obuci na putu do Rotacije 3.pješadijskog bataljona 4.pješadijske brigade u 2010.godini, u periodu od 17.05.2010.godine do 21.05.2010.godine, na poligonu za obuku OS BiH Glamoč, realizovana je stuacijska vježba - nivoa čete.

Vježba je realizovana po misijama i zadacima proisteklim sa izvedene CPX vježbe na komandnom mjestu štaba 3.pješadijskog bataljona 4.pješadijske brigade pod nadzorom osoblja Centra za borbenu obuku Manjača, u periodu od 10.05.2010.godine do 14.05.2010.godine u kasarni Kosova.

Pored osoblja Centra za borbenu obuku Manjača, tima starješina Komande 4.pbr u ulozi ocjenjivača shodno Nacrtu obuke i ocenjivanja, izvođenju STX vježbe prisustvovali su tim starješina OK OS BiH i tim starješina EUFOR-a italijanskog kontigenta.

Prema riječima komandanta 4.pješadijske brigade, brigadnog generala Ivice Jerkića, vježba je pokazala visok stepen uvježbanosti i osposobljenosti ove jedinice za izvođenje borbenih dejstava. Stečena iskustva na ovoj vježbi uveliko će koristiti u realizaciji Rotacijske vježbe koji je glavni događaj u obuci za 2010.godinu za 4.pješadijsku brigadu u cijelini.

info – 4. pbr