Vježbe u zemlji i inostranstvu

Obuka pružanja pomoći civilnim vlastima u slučaju požara

28.5.2010

Na osnovu Godišnjeg Plana obuke 5.pbr, na lokaciji VB“Aerodrom Dubrave“ u vremenu od 24-28.05.2010 godine, sprovedena je protivpožarna obuka na temu: „Pružanje pomoći civilnim vlastima u slučaju požara“.

Na osnovu Godišnjeg Plana obuke 5.pbr, na lokaciji VB“Aerodrom Dubrave“ u vremenu od 24-28.05.2010 godine, sprovedena je protivpožarna obuka na temu: „Pružanje pomoći civilnim vlastima u slučaju požara“.

Izvođači obuke bili su pripadnici CZ Tuzlanskog kantona, sa kojom Komanda 5.pbr ima izuzetno dobru saradnju. Obuku je uspješno prošlo 50 pripadnika iz sastava svih jedinica koje su locirane u VB “Aerodrom Dubrave“.

Težište u obuci bilo je na gašenju požara protivpožarnim sredstvima koja jedinice imaju, a u sklopu iste dana 28.05.2010 godine uspješno je izvedena pokazna vježba „ Gašenje požara Klasa A i B“.

info – 5.pbr