Vježbe u zemlji i inostranstvu

Učešće pripadnika OK OS BiH na međunarodnoj vojnoj vježbi „Balkan peace support excercise 2012“

15.12.2012

U periodu od 09.12. do 14.12.2012.godine u AWCC ( Ataturk Wargaming Convention Center) OS Republike Turske u Istanbulu održana je međunarodna vojna vježba„BAPS 12“ (Balkan peace support exercise). Kao aktivni učesnici na ovoj vježbi učestvovali su pripadnici OZ OS BiH bojnik Slaviša Labus i satnik Hrvoje Turudić te na istoj obavljali stožerne funkcije u odjelu G-3 MNBDE.

U periodu od 09.12. do 14.12.2012.godine u AWCC ( Ataturk Wargaming Convention Center) OS Republike Turske u Istanbulu održana je međunarodna vojna vježba„BAPS 12“ (Balkan peace support exercise). Kao aktivni učesnici na ovoj vježbi učestvovali su pripadnici OZ OS BiH bojnik Slaviša Labus i satnik Hrvoje Turudić te na istoj obavljali stožerne funkcije u odjelu G-3 MNBDE.

Vježba „BAPS 12“ je vježba komandnog mjesta sa osnovnim ciljem postizanja interoperabilnosti štabnog personala balkanskih zemalja u obavljanju štabnih funkcija u eventualnim operacijama podrške miru. U vježbi je učestvovalo 105 profesionalnih vojnih osoba iz 8 zemalja ( Turska, Albanija, BiH, Bugarska, Grčka, BJR Makedonija, Rumunija i Srbija).

Komandant 3. Zbora NRDC-T (Nato Rapid Deployment Corps) general pukovnik Kenan Husnuoglu koji je ujedno i OCE vježbe je obišao TOC Bosne i Hercegovine i razgovarao sa učesnicima vježbe.U sklopu vježbe održan je i Dan uvaženih posjetilaca, a OS BiH je predstavljao zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadni general Sakib Forić.

Tokom svog boravka u Istanbulu koji se sastojao od obilaska centra u kojemu se vježba odvijala te susreta sa ključnim personalom organizatora vježbe, brigadni general Forić je obišao i pripadnike OS BiH , bojnika Mirnesa Ćosića, satnike Kemal Kulaševića i Hajrudina Omerovića koji se školuju u Harp Akademiji OS R.Turske. Tom prilikom se upoznao sa aktivnostima i problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

info: OK OS BiH