Vježbe u zemlji i inostranstvu

Vježba BBG 4.pbr na sistemu JANUS

27.3.2013

U organizaciji Centra za borbene simulacije, KOiD OS BiH, na lokaciji kasarne „Mika Bosnić“ Manjača, realizovana je simulacijska vježba sa BBG 4.pbr (borbena grupa bataljona - Goražde) na sistemu JANUS, u vremenskom periodu od 18. 03. do 22. 03. 2013. godine.

Učesnici vježbe bili su: 3/4.pbr -Goražde, kao primarni personal, deklarisana četa 1/4.pbr, kao sekundarni personal uz elemente podrške: dio 4.blp, dio artiljerijskog bataljona 4.pbr, dio inžinjerijskog bataljona brigade TP, dio brigade ZS i PZO.

Cilj ove vježbe je priprema za realizaciju vježbe sa 4.pbr, koja je planirana sredinom maja ove godine. Vježba je koncipirina iz 2 dijela. Komanda brigade sa dijelom jedinica će učestvovati na BBS vježbi, dok će 3/4.pbr sa deklarisanom jedinicim iz 4.pbr učestvovati na terenskoj vježbi (FTX) u ulozi BBG.

Tokom vježbe u posjeti Centru za borbene simulacije boravili su: brigadir Tomo Kolenda, komandant 4.pbr, brigadir Radovan Ilić, komandant 6.pbr, Tim ETT iz Republike Turske koji je pridodat 4.pbr te tim ETT iz Poljske koji je pridodat 6.pbr. Navedene goste su djelatnici Centra za borbene simulacije i jedinice na vježbi upoznali sa trenutnim zadacima i misijama.

Na završnoj analizi komandant Centra za borbene simulacije, pukovnik Dinko Ivković je uručio certifikat komandantu BBG 3/4, za uspješno izvedenu vježbu.

info: KOiD