Vježbe u zemlji i inostranstvu

Učešće pripadnika OS BiH na međunarodnoj vojnoj vježbi “Brzi odgovor 13” u Republici Hrvatskoj

6.8.2013

Osam štabnih oficira iz sastava OS BiH će učestvovati na međunarodnoj vojnoj vježbi pod radnim nazivom „Brzi odgovor 13“ („Immediate Response 13“), koja će se organizaciji Komande kopnenih snaga OS SAD za Evropu (USAREUR) i OS Republike Hrvatske realizovati pod logom „Snaga kroz partnerstvo“ („Strength through Partnership“) u periodu od 15 – 31.08. 2013. godine na lokaciji kasarne „Petar Zrinjski“ u Zagrebu, Republika Hrvatska.

Cilj vježbe je promovisanje regionalne saradnje, stabilnosti i interoperabilnosti OS SAD sa partnerskim zemljama u regionu.

Komande i jedinice na vježbi će proigravati kolektivne zadatke iz konvencionalnih operacija (napadne, odbrambene operacije) i operacije stabilnosti.

Navedena vježba ima format međunarodne vježbe koja se realizuje u okviru nicijative A5 (Američko–Jadranske Povelje) plus Srbija („Adriatic Five /“Jadranskih pet“/ plus Srbija). Počev od 2011. godine vježba se realizuje svake godine u organizaciji USAREUR-a i zemlje koja je domaćin vježbe te godine (2011, 2012 i 2013. godine u toj ulozi je bila Republika Hrvatska).

OS BiH su na pomenutim vježbama u predhodnom periodu učestvovale u sledećem kapacitetu:

- 2011. godine – 4 štabna oficira,

- 2012. godine – pješadijski vod iz sastava 6.pbr.

Svake godine navedena vježba ima različit format (npr. vježba komandnog mjesta, terenska vježba sa suprotstavljenim trupama...itd). U ovoj godini izvoditi će se vježba komandnog mjesta multinacionalne brigade na kojoj će personal brigade biti u ulozi Glavne grupe (Primary Training Audience) a komande bataljona u ulozi Sekundarne grupe za obučavanje (Secondary Training Audience).

Zahvaljujući proaktivnom pristupu u planiranju i veoma ranom definisanju obima i načina učešća OS BiH na vježbi kao i podršci koju OS BiH od samog početka ovog projekta imaju od strane Kancelarije za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD u BiH, svih 8 pripadnika OS BiH će na vježbi biti u sastavu Glavne grupe za obučavanje. Prema dosadašnjim iskustvima, radi se o vrlo kvalitetnoj i intenzivnoj obuci koja potpuno odgovara definisanom težištu obuke komandi i jednica OS BiH (obuka za ISAF, standardi NATO obuke i ocjenjivanja – OCC). U obuci će se upotrebljavati najsavremeniji sistemi za simulaciju („DICE“ oprema za terensku obuku, „JCATS“ softverski sistem na vježbi komandnog mjesta..itd).

Komanda kopnenih snaga OS SAD za Evropu preko ODC-a Ambasade SAD u BiH kontinuirano nastavlja da pruža izuzetno važan doprinos u razvoju samostalnih i samoodrživih operativnih sposobnosti i kapaciteta obuke pripadnika i OS BiH u cjelini.

Učešće na navedenoj vježbi za OS BiH će predstavljati značajan korak napred u procesu dostizanja NATO normi i standarda kao i zahtjevanog stepena kompatibilnosti i interoperabilnosti u realizaciji ovakvih i sličnih aktivnosti u budućnosti. Na Danu visokih zvanica koji će se održati 27.08.2013. godine u kasarni „Petar Zrinjski“  u Zagrebu, OS BiH će predstavljati zaamjenik komandanta OK OS BiH za resurse brigadni general Ivica Jerkić.

info: ZŠ OS BiH