Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizirana MAPEX vježba sa pripadnicima artiljerijskog bataljona 6.pbr

11.3.2014

U skladu sa Godišnjim planom rada komande artiljerijskog bataljona 6. pješadijske brigade, od 17. do 21.02.2014. godine, realizirana je MAPEX vježba sa pripadnicima komande artiljerijskog bataljona na lokaciji kasarne ,,Vojvoda Radomir Putnik“ - Doboj.

Cilj vježbe bio je procjena rada ključnog personala, članova štaba komande artiljerijskog bataljona 6.pbr u ,,Procesu donošenja vojnih odluka“. Važno je napomenuti da je na ovoj vježbi učestvovao personal iz potčinjenih jedinica artiljerijskog bataljona koji su bili u ulogama štabnih oficira, kako bi se zadovoljio princip zamjenljivosti personala u štabu, a to je ocjenio i tim starješina komande 6.pbr, na čelu sa pukovnikom Džambić Muhidinom.

Navedenoj vježbi, 20.02.2014. godine, prisustvovao je i tim pripadnika poljskog kontigenta EUFOR-a, koji su se posebno interesovali oko dokumentacije i produkata koji nastaju u ,,Procesu donošenja vojnih odluka“. 

Učesnici vježbe su pokazali veliku motivisanost za rad, umjeće i sposobnosti da racionalno i efikasno donose odluke koje su ključne u izvršenju misija bataljona, što je posebno istakao komandant artiljerijskog bataljona, pukovnik Dejan Pejičić.

Info 6.pbr