Vježbe u zemlji i inostranstvu

Učešće pripadnika OS BiH na Međunarodnoj civilno-vojnoj vježbi VIKING-14

4.4.2014

U periodu 31.03. do 10.04.2014.godine realizuje se velika Međunarodna civilno-vojna vježba pod nazivom VIKING-14. Vježba se istovremeno realizuje u 5 zemalja (Švedska, Srbija, Irska, Bugarska i Moldavija) na ukupno 8 lokacija.

Na vježbi učestvuje ukupno 2500 učesnika, među kojima su pripadnici oružanih snaga iz 52 zemlje svijeta, zatim predstavnici  ukupno 26 različitih vojnih organizacija, ustanova i komandi, kao i predstavnici 66 različitih civilnih agencija i organizacija.
Vježba VIKING-14 je dizajnirana da zajedno pripremi pripadnike civilnih organizacija i agencija, pripadnike civilne policije i pripadnike različitih oružanih  snaga za raspoređivanje u misiju podrške mira ili misiju odgovora na krizne situacije. Ova vježba je multidimenzionalna, multifunkcionalna i multinacionalna, sa naglaskom na realističnu situaciju i trenutni koncept operacija podrške miru.

Vježbu zajednički organizuju Oružane snage Švedske i Folke Benradotte Academy, uz suorganizatore: oružane snage Bugarske, Irske, Moldavije i Srbije, i uz pomoć UN, NATO-a i drugih međunarodnih organizacija i agencija.
Vježba VIKING-14 je CPX/CAX vježba, tj. vježba komandnog mjesta i kompjuterima podržana vježba (simulacijska vježba), prema unaprijed pripremljenom scenariju djelovanja u kriznom području na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti UN.
U organizacijskom smislu, na vježbi su uspostavljeni svi elementi koje ima jedna UN misija u svijetu (Specijalni predstavnik Generalnog sekretara, vojni dio misije, civilni dio misije, IO/NGO organizacije, …).
Među 2500 učesnika vježbe VIKING-14, nalazi i 5 pripadnika OS BiH, koji obavljaju dužnosti u različitim komandama UN misije, od kojih su na glavnom sajtu vježbe u Enkopingu, Švedska, angažovani:

-          pukovnik Ernes Heleg – J4 u Glavnoj komandi UN misije

-          major Nedim Kaljanac – na poziciji u J3 NATO snaga

-          kapetan Velimir Banović – na poziciji štabnog logističkog oficira u J4 kopnenih snaga;

dok se na pomoćnom sajtu vježbe u Beogradu, Srbija, nalaze:

-          major Edin Tarahija – na poziciji pomoćnika načelnika štaba G1

-          kapetan Sebastijan Djošan – na poziciji štabnog oficira u G6.

Info- KL