Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizacija CAX 1. pješadijskog bataljona u CBS „Manjača“

11.4.2014

U skladu sa Glavnim planom obuke Komande i jedinica 5. pješadijske brigade, 1.pb sa pridodatim specijalistima jedinica iz sastava OS BiH, realizovao je CAX vježbu (kompjuterski podržanu vježbu) bataljona na poligonu „Manjača“.

Vježba se izvodi od 07. do 11.04.2014. godine, sa ciljem uvježbavanja zadataka i postupaka koji će biti sastavni dio zajedničke vježbe „DINAMIČAN ODGOVOR 14-5“ sa snagama na MnBn EUFOR-a u mjesecu junu ove godine na poligonu „Manjača“. Aktivnosti na vježbi i rješavanje situacijskih zadataka tokom čitavog trajanja vježbe nadgledao je Direktorijat vježbe iz Komande 5.pbr.

Učesnike vježbe danas su obišli general Sakib Forić ispred OK OS BiH, komandant 5.pbr brigadir dr. Kenan Dautović, te predstavnici MnBn EUFOR-a. Na kraju vježbe, izvršiće se detaljna analiza od strane starješina CBS „Manjača“ i Komande 5.pbr te izdati smjernice i naređenja za naredni period.

Info-5.pbr