Vježbe u zemlji i inostranstvu

Situacijska terenska vježba pripadnika 1. pješadijskog bataljona

15.4.2014

U periodu od 07. do 10.04.2014. godine na lokalnom poligonu za obuku na Manjači pripadnici 2. pješadijske čete 1. pješadijskog bataljona su izveli Situacijsku terensku vježbu (STX) koja je planirana Godišnjim planom obuke.

Ova vježba je jedna od aktivnosti koje je ova jedinica dužna izvesti u sklopu priprema za vježbu Dinamičan odgovor, koja će se održati u septembru ove godinePripadnici 2. pješadijske čete na čelu sa komandirom, kapetanom Pilipom Končarom, su tokom vježbe pokazali veliku motiviranost da odgovore na sve situacije koje je pred njih postavljao Direktorijat vježbe.

Tokom izvođenja vježbe akcenat je bio na temama koje se odnose na izvođenje zadataka u operacijama podrške miru, a u ulozi protivničke strane uspješno su bili angažovani pripadnici izviđačke čete 6. pješadijske brigade.   

Na završnoj analizi Direktorijat vježbe je iznio vrlo dobre ocjene pripremljenosti pripadnika 2. pješadijske čete i pohvaljena je velika motiviranost za izvršavanje dodijeljenih zadataka u operacijama podrške miru, što je jedan od osnovnih zadataka pripadnika OS BiH.  

Naglašeno je da ima još prostora za napredak u stepenu obučenosti ove jedinice te da do učešća u vježbi Dinamičan odgovor ima dovoljno vremena da se unaprijede znanja i procedure koje se bave ovom tematikom. Izražena je i zahvalnost pripadnicima Centra za borbenu obuku koji su nadgledali izvođenje vježbe i koji su pružili potrebnu podršku svim učesnicima.

Info-6.pbr