Vježbe u zemlji i inostranstvu

OS BiH bile domaćin održavanja prve radionice međunarodne vojne vježbe „REGEX- 16“

8.6.2015

U okviru aktivnosti za održavanje međunarodne vježbe „REGEX 16“, koja će biti realizirana u 2016. godine u Bosni i Hercegovini, održana je i Prva radionica za pripremu realiziranja međunarodne vježbe u Domu OS BiH od 01. od 05.06.2015. godine, na kojoj su razmatrane aktivnosti na provođenju priprema za organizaciju vježbe, kao i operativne aktivnosti neophodne za uspješnu organizaciju vježbe.

Radionicu je u ime MO i OS BiH otvorio general major Mirko Tepšić, zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za operacije, uz prisustvo delegacijе Komande združenih snaga NATO-a u Napulju koju je predvodio brigadni general Wolfgang Richter, te veliki broj međunarodnih učesnika, kao i predstavnika OS BiH.

Radionica za pripremu realiziranja međunarodne vježbe „REGEX 16“ je prva u nizu planskih radionica koje će se realizirati u narednom periodu, a na kojoj su učestvovali predstavnici oružanih snaga 12 zemalja.

REGEX je koncept međunarodnih vojnih vježbi koji se realizira na inicijativu Komande združenih snaga NATO-a u Napulju, a biti domaćin realiziranja ovakve vježbe od izuzetnog je značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, o čemu govori i činjenica da je BiH prva zemlja, koja nije članica NATO-a, preuzela ulogu domaćina tokom realiziranja navedene vježbe.

Info- ZŠ OS BiH

4 FOTO GALERIJA